Redirect Budete presmerovany za 1 sekundy.

Liturgické oznamy 28.10.2018

Tridsiata nedeľa

roku „B“: 28.10.2018

Liturgický kalendár týždňa:

Štvrtok:
Všetkých svätých – slávnosť a prikázaný sviatok
Piatok:
Spomienka na všetkých verných zosnulých – spomienka
Nedeľa:
Tridsiata prvá v roku „B“
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
18:00
Ernest Schmögner
Utorok:
7:00
z rodiny Scholtzovej a Schmögnerovej
Streda:
18:00
Anton a František Štiber
Štvrtok:
8:00
Peter st. a ml., Jozef Hrebeňár
10:00
z rod. Świtek, Grzesiak, Wilkotek, Husak a ostatných
14:00
  pobožnosť na cintoríne
Piatok:
7:00
  na úmysel celebranta
18:00
Ján Kaprál a rodičia
Sobota:
7:00
Magdaléna, Stanislav, Mária, Michal
Nedeľa:
8:00
vdp. Jozef, Ondrej, Matej
10:00
Juraj Hrebeňar
14:00
popoludňajšia pobožnosť
Zvláštne oznamy:
Zbierka na misie vyniesla 365,30 -€. Z krstu Niny Klačkovej obetovali rodičia na kostol 50,-€, Kvôli zmene času budú sv. omše večer o 18:00. Sviečky za nenarodené deti je možné zakúpiť vzadu za 1€ a peniaze vhoďte prosím do drevenej pokladničky. Odpustky – myslime na duše zos.
Ohlášky:
Pavol Mazurek, syn rodičov Jaromíra, rím.-kat. a Viery r. Galovičovej, rím.-kat. narodený v Kežmarku, bývajúci v Tvarožnej a
Eva Demjénová, dcéra rodičov Jána, rim.-kat. a Evy rod. Strakovej, rím.-kat.
narodená v Kežmarku, bývajúca vo Vrbove ohlasuje sa 1 a 2. krát.
Matúš Madeja, syn rodičov Františka, rím.-kat. a Márie r. Klesovej, rím.-kat.
narodený v Kežmarku, bývajúci vo Vrbove a
Alena Belková, dcéra rodičov Vladimíra, rim.-kat. a Anny rod. Hoffmannovej, rím.-kat. narodená v Kežmarku, bývajúca v Kežmarku ohlasuje sa 2. krát.
Upratovanie kostola:
Viktória Hrebeňárová, Anna Bucová, Mária Hanigovská, Gabriela Faltinová
Updated: 28. októbra 2018 — 20:37
Rímskokatolícka farnosť sv. Serváca Vrbov © 2018 Frontier Theme