Redirect Budete presmerovany za 1 sekundy.

Liturgické oznamy 21.10.2018

Dvadsiata deviata nedeľa v roku „B“: 21.10.2018

Liturgický kalendár týždňa:

Štvrtok:
Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina – sviatok
Nedeľa:
Tridsiata nedeľa v roku „B“
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
18:30
Ján a Mária Jankura
Utorok:
7:00
Mária a Jozef Imrich
Streda:
18:30
Helena, Ján, Štefan, Dušan Jurek
Štvrtok:
18:30
Július a Alžbeta Schmögner
19:00 – 20:00
adorácia s možnosťou sv. spovede
Piatok:
18:30
Ján Bobaly
Sobota:
7:00
Katarína a František Klorus
Nedeľa:
8:00
poďakovanie za dožitých 75 rokov Jána Kisku
10:00
Viliam Glatz a Jozef Dlugoš
14:00
Októbrová popoludňajšia pobožnosť
Zvláštne oznamy:
Túto nedeľu je zbierka na misie. Z krstu Júlie Karašovej obetovali na kostol 50,-€, Ruža sv. Serváca obetuje na kostol 150,-€, Z pohrebu pána Antona Bodyho obetovali na kostol príbuzní 50,-€. Na budúcu nedeľu sa mení čas na zimný o tretej v noci sa posúva čas na druhú hodinu budeme spať o hodinu dlhšie. Nepríďte prosím zbytočne hodinu skôr na sv. omšu.
Na budúci týždeň je sviatok Všetkých svätých, pripadá na štvrtok, rozhodol som sa preto posunúť spovedanie sa pred prvým piatkom z tohto dôvodu o týždeň skôr na tento týždeň, aby ste mohli byť počas týchto sviatkov v milosti posväcujúcej, preto spovedať budem vo  štvrtok, piatok hodinu pred sv. omšou a po sv. omšiach podľa potreby. Ku chorým pôjdem taktiež tento piatok 26.10. od 9:00. V sobotu 27.10. pripadá na našu farnosť duchovný most so seminárom, prosím, spomeňme si v našich modlitbách na seminaristov a ich predstavených aj pri rannej sv. omši.
Ohlášky:
Matúš Madeja, syn rodičov Františka, rím.-kat. a Márie r. Klesovej, rím.-kat.
narodený v Kežmarku, bývajúci vo Vrbove a
Alena Belková, dcéra rodičov Vladimíra, rim.-kat. a Anny rod. Hoffmannovej, rím.-kat. narodená v Kežmarku, bývajúca v Kežmarku ohlasuje sa 2. krát.
Upratovanie kostola:
Monika Shirra, Valéria Melicherová, Anna Bucová, Mária Hanigovská
Updated: 21. októbra 2018 — 17:14
Rímskokatolícka farnosť sv. Serváca Vrbov © 2018 Frontier Theme