Redirect Budete presmerovany za 1 sekundy.

Liturgické oznamy 18.11.2018

Tridsiata tretia nedeľa v roku „B“: 18.11.2018
Liturgický kalendár týždňa:
Streda:
Obetovanie Panny Márie – spomienka
Štvrtok:
Sv. Cecílie, panny a mučenice – spomienka
Sobota:
Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov – spomienka
Nedeľa:
Tridsiata tretia v roku „B“ – Krista Kráľa
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
18:00
Žofia a Jozef Compel a rodičia
Utorok:
7:00
   za Božiu pomoc pre Václava
Streda:
18:00
kňazi Jozef, Jozef, Anton a Michal
Štvrtok:
18:00
Cecília a Rudolf Kiska
18:30 – 19:30
   adorácia s možnosťou sv. spovede
Piatok:
18:00
František, Júlia a Helena
Sobota:
7:00
Július, Stanislav a Helena Schmögner
Nedeľa:
8:00
   na úmysel celebranta
10:00
   za zdravie a požehnanie pre členov ruže sv. Terezky
14:00
   popoludňajšia pobožnosť
Zvláštne oznamy:
Na budúcu nedeľu je zbierka na kostol. Farnosť musela v poslednom období viac investovať do niektorých stavebných akcií, nechcem použiť našetrené prostriedky určené na rekonštrukciu organu, preto Vás prosím o podporu týchto mojich aktivít prispením do tejto zbierky.
Niektorí farníci sa ma pýtajú, prečo je ešte tabuľa lekárne na budove bývalej školy, keď táto bola zrušená, je tam preto, lebo po splnení administratívnych procesov tam bude čoskoro znova otvorená lekáreň novým nájomcom.
Upratovanie kostola:
Slávka Servatková, Marta Bodyová, Marcela Hrebeňárová, Marta Bednarčíková
Updated: 18. novembra 2018 — 16:44
Rímskokatolícka farnosť sv. Serváca Vrbov © 2018 Frontier Theme