Redirect Budete presmerovany za 1 sekundy.

Liturgické oznamy 11.11.2018

Tridsiata druhá nedeľa v roku „B“: 11.11.2018

Liturgický kalendár týždňa:

Pondelok:
Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka – spomienka
Sobota:
Sv. Alžbety Uhorskaej, rehoľníčky – spomienka
Nedeľa:
Tridsiata tretia v roku „B“
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
18:00
Anna a Ján Hrebeňár
Utorok:
7:00
Helena, Ján, Štefan, Dušan Jurek
Streda:
18:00
Helena Schmognerová – 25. výročie
Štvrtok:
18:00
Mária, Eva a Stanislav
18:30 – 19:30
  adorácia s možnosťou sv. spovede
Piatok:
18:00
Andrej Buc
Sobota:
7:00
Martin Harniš
Nedeľa:
8:00
členovia ruže sv. Terezky
 
10:00
Andrej Mašlonka  (preložený úmysel z 12.10.2018)
 
14:00
   popoludňajšia pobožnosť
Zvláštne oznamy:
  Z krstu Melisy Balážovej obetovali rodičia na kostol 20,-€. Ruža sv. Serváca obetovala na kostol 150,-€. Ruža sv. Terezky obetovala na kostol 150,-€. Úprimné Pán Boh zaplať!
   V piatok sa dožíva 31 rokov kňaz z našej farnosti Martin Zummer, spomeňme si naň v modlitbách.
  V Poprade sa bude konať kurz pre snúbencov a manželov s témou Billingsovej metódy, viac informácii nájdete na plagáte vo vstupe do kostola.
  Diecézna škola viery: Najbližšie stretnutie bude v Bazilike minor sv. Kríža v Kežmarku vo štvrtok 15.11. 2018. Svätá omša začína o 18:00 hod. A po nej bude nasledovať prednáška a diskusia.
  Dňa 14.11.2018 si pripomenieme 141 rokov od narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Za dar jeho života sa spoločne poďakujeme dňa 17.11. 2018 slávením slávnostnej svätej omše v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka o 10:00 hod.
   Dnes 11.11. o 11:11 hod. Sa rozozvučia všetky naše zvony na pripomenutie si dátumu a času ukončenia Prvej svetovej vojny, ktorá sa skončila presne pred 100 rokmi a vzdáme tým česť a pamiatku všetkým jej obetiam, lebo aj z našej obce padlo mnoho mužov v tejto krutej vojne. Spomeňme si na nich v modlitbe.
Upratovanie kostola:
Elena Zummerová, Slávka Servatková, Miroslava Kleinová, Marta Chlebáková
Updated: 11. novembra 2018 — 13:39
Rímskokatolícka farnosť sv. Serváca Vrbov © 2018 Frontier Theme