Redirect Budete presmerovany za 1 sekundy.

Liturgické oznamy 04.11.2018

Tridsiata prvá

nedeľa v roku „B“:

04.11.2018

Liturgický kalendár týždňa:

Piatok:
Výročie posviacky lateránskej baziliky
Sobota:
Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi – spomienka
Nedeľa:
Tridsiata druhá v roku „B“
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
18:00
Ján a rodičia
Utorok:
7:00
Mária, Marta, Igor
Streda:
18:00
Jozef Zajac
Štvrtok:
18:00
Stanislav Koľ
18:30 – 19:30
  adorácia s možnosťou sv. spovede
Piatok:
18:00
Marián Karnafel
Sobota:
14:00
  sobášna sv. omša Pavol a Eva
Nedeľa:
8:00
  za zdravie a Božie požehnanie pre Annu Hrebeňárovú
10:00
  za Božie požehnanie pre Jozefa Martinkoviča (60)
14:00
  popoludňajšia pobožnosť
Zvláštne oznamy:
Z krstu Erika Gábora obetovali rodičia na kostol 20,-€. Rodina Jána Kisku obetovala na kostol 50,-€. Úprimné Pán Boh zaplať.
V piatok 9. 11. bude v kostole po večernej sv. omši stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Dohodne sa termín konania slávnosti prvého sv. prijímania a iné veci ohľadom prípravy detí. Ďakujem za porozumenie a účasť.
V Poprade sa bude konať kurz pre snúbecov a manželov s témou Billingsovej metódy viac informácii nájdete na plagáte vo vstupe do kostola.
Ohlášky:
Pavol Mazurek, syn rodičov Jaromíra, rím.-kat. a Viery r. Galovičovej, rím.-kat. narodený v Kežmarku, bývajúci v Tvarožnej a
Eva Demjénová, dcéra rodičov Jána, rim.-kat. a Evy rod. Strakovej, rím.-kat. narodená v Kežmarku, bývajúca vo Vrbove ohlasuje sa 3. krát.
Upratovanie kostola:
Gabriela Faltinová, Katarína Bodyová, Agnesa Kačmareková, Lucia Bodyová
Updated: 4. novembra 2018 — 19:59
Rímskokatolícka farnosť sv. Serváca Vrbov © 2018 Frontier Theme