Redirect Budete presmerovany za 1 sekundy.

Liturgické oznamy 02.12.2018

Prvá adventná nedeľa v roku „C“: 02.12.2018

Liturgický kalendár týždňa:

Pondelok:
Sv. Františka Xaverského, kňaza – spomienka
Piatok:
Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka
Sobota:
Nepoškvrnené počatie Panny Márie – slávnosť (prik. sviatok)
Nedeľa:
Druhá adventná nedeľa
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
6:00
za zdravie a Božie požehnanie pre Alžbetu
Utorok:
6:00
za Božiu pomoc pre Máriu
Streda:
6:00
Mária Hrebeňárová
Štvrtok:
18:00
Alojz Kaňa
18:30 – 19:30
adorácia s možnosťou sv. spovede
Piatok:
18:00
Emília a Emil Šoltis
Sobota:
8:00
za veriacich farnosti
10:00
poďakovanie za 50 rokov života pre Ondreja
Nedeľa:
8:00
Anna a Jozef Šoltís
10:00
vdp. Ján Zentko, Štefan Vasilik
14:00
popoludňajšia pobožnosť
Zvláštne oznamy:
Zbierka na kostol vyniesla 759,95€ a 1 USD. Úprimné Pán Boh zaplať, rovnako aj pánovi Nižníkovy za pomoc pri stavebných prácach v okolí kostola, niektoré z nich vykonal sponzorsky. Túto nedeľu je zbierka na charitu, jej výťažok sa použije v rámci diecézy na rekonštrukčné práce pre Spojenú školu sv. Maximiliána Kolbeho v Sp. N. Vsi.
Možno viete, že jednu rodinu z našej farnosti postihlo včera nešťastie požiaru, možno tiež mnohí z Vás v tento predvianočný čas sa viete vcítiť do takej situácie a chceli by ste možno tejto rodine pomôcť, je to odo mňa trochu trúfale ale chcel by som ako farár tejto farnosti poslúžiť službou sprostredkovateľa pre Vašu prípadnú šľachetnosť a preto vyhlasujem dobrovoľnú zbierku na budúcu nedeľu a prosím o pomoc v núdzi pre túto rodinu, aby sa čím skôr mohli vrátiť do svojho domova. Vopred úprimné Pán Boh zaplať!
Miestny spolok Slovenského Červeného Kríža všetkých srdečne pozýva darovať svoju krv 2.decembra 2018 v sále obecného úradu vo Vrbove v čase od 9.00 do 12.00 hodiny. Začnime adventné obdobie jedinečným a neopakovateľným dobrým skutkom. Tešíme sa na vás.
Vzadu na stolíku je možnosť zakúpiť si katolícky kalendár na rok 2019 za 1€. Začíname adventné obdobie, znova budú ranné rorátne sv. omše zvyčajne v pondelok, utorok, stredu a sobotu.
Prvopiatkový týždeň, spovedám vo štvrtok a piatok hodinu pred sv. omšou a po omšiach, ku chorým pôjdem v piatok od 9:00.
Z krstu Róberta Kolcúna obetovali rodičia na kostol 50€. Mladomanželia Mazurekoví obetovali na kostol tiež 50€
Upratovanie kostola:
Eva Živčáková, Slávka Krempaská, Alica Kovalčíková, Helena Kovalčíková
Updated: 3. decembra 2018 — 17:11
Rímskokatolícka farnosť sv. Serváca Vrbov © 2018 Frontier Theme