Get Adobe Flash player

Skauting

Kontakt :

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vrbov - Horná 133, 059 72 Vrbov. telefón: 052/45 921 86, farár: Mgr. Ing. Andrej Legutký
E-mail - fara
počítadlo.abz.cz

Liturgické oznamy 16.09.2018

Dvadsiata štvrtá

nedeľa v roku „B“: 16.09.2018

Liturgický kalendár týždňa:

Štvrtok:
Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov mučeníkov – spomienka
Piatok:
Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu – sviatok
Nedeľa:
Dvadsiata piata nedeľa v roku „B“
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
18:30
Mária Hrebeňárová
Utorok:
7:00
za Božiu pomoc a požehnanie pre Václava Hrebeňára
Streda:
18:30
Viera Hovančíková
Štvrtok:
18:30
Ján Vanečko
19:00 – 20:00
adorácia s možnosťou sv. spovede
Piatok:
18:30
Frida a Štefan Zummer
Sobota:
7:00
Katarína a Ondrej Waradzin
Nedeľa:
8:00
Mária a Jozef Karnafel
 
10:00
Jozef a Magda Parimuchová
 
14:00
popoludňajšia pobožnosť
Zvláštne oznamy:
Na budúcu nedeľu bude zbierka na Diecézny katechetický úrad.
Skončilo sa 10 ročné obdobie prenájmu farskej pôdy a preto vyhlasujem, že ak by mal niekto seriózny záujem o jej obhospodarovanie , nech mi v priebehu tohto týždňa do 23.9.2018 24:00 doručí mailom, alebo písomne do poštovej schránky, alebo poštou konkrétne údaje na nového nájomcu. Mail: vrbov@kapitula.sk
Dnes bude večer o 18:00 hod. Mimoriadna krátka pobožnosť posvätenia sochy Panny Márie určenej pre kaplnku Svätej Rodiny. Všetkých ochotných srdečne pozývam.
V sakristii sú k dispozícii prihlášky detí na prvé sväté prijímanie, prosím rodičov, aby si ich tu vyzdvihli. Je potrebné ich vypísané vrátiť do konca mesiaca september.
OHLÁŠKY:
Ján Krnáč, syn rodičov Jána, rím.kat. a Kataríny r. Brigantovej, rím.kat., narodený v Krupine, bývajúci v Krupine a
Agnesa Gibláková, dcéra rodičov Jána, rím.kat. a Magdalény r. Hrebeňárovej, rím.kat., narodená v Levoči, bývajúca vo Vrbove ohlasuje sa 1. krát.
Upratovanie kostola:
Margita Bretzová, Veronika Michalčíková, Danka Bretzová, Viera Hrebeňárova

Služba lektora

23.09.2018
Nedeľa 1. sv. omša
Viera Bretzová
Agnesa Imrichová
23.09.2018
Nedeľa 2 sv. omša
Katarína Bodyová
Mária Hrebeňárová

Liturgické oznamy 10.09.2018

Dvadsiata tretia

nedeľa roku „B“:

09.09.2018

Liturgický kalendár týždňa:

Štvrtok:
Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka
Piatok:
Povýšenie svätého Kríža – sviatok
Sobota:
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska– slávnosť
Nedeľa:
Dvadsiata štvrtá nedeľa v roku „B“
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
18:30
Marek Hrebeňár, 10. výročie
Utorok:
7:00
za Božie požehnanie pre Bernardetu Hrebeňárovú
Streda:
18:30
Emerita a Ján Ivan
Štvrtok:
18:30
Mária a Štefan Kruk
19:00 – 20:00
adorácia s možnosťou sv. spovede
Piatok:
7:00
krstní rodičia Zemčákoví a Krotákoví
Sobota:
7:00
Juraj a Mária Sopková
Nedeľa:
8:00
Alojz
10:00
Irena a Ján Pirožek, † Mária Sopková
14:00
popoludňajšia pobožnosť
18:00
Požehnanie sochy Panny Márie pre Kaplnku Sv. Rod.
Zvláštne oznamy:
Z krstu Eliáša Patrika Peštu obetovali na kostol 10,-€. Zo sobáša Radovana a Janky Bizovských obetovali na kostol 50,-€ a rovnako aj zo sobáša Filipa a Veroniky Hriňákových obetovali na kostol 50,-€. Úprimné Pán Boh zaplať!
V sobotu oslavuje 60 narodeniny vdp. Jozef Sopčák, kňaz, ktorý pôsobil aj v našej farnosti, spomeňme si na neho vo svojich modlitbách.
V nedeľu bude večer o 18 tej hodine mimoriadna krátka pobožnosť posvätenia sochy Panny Márie určenej pre kaplnku Svätej Rodiny. Všetkých ochotných srdečne pozývam.
Upratovanie kostola:
Katarína Dlugošová, Barbora Varmusová, Anna Zakopjanová, Katarína Pirožeková

 

Liturgické oznamy 02.09.2018

Dvadsiata druhá

nedeľa roku

„B“: 02.09.2018

Liturgický kalendár týždňa:

Pondelok:
Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi – spomienka
Piatok:
Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana
Pongrácza, kňazov a mučeníkov – spomienka
Štvrtok:
Výročie posviacky nášho chrámu vo Vrbove (6. september)
Sobota:
Narodenie Panny Márie – sviatok
Nedeľa:
Dvadsiata tretia nedeľa v roku „B“
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
7:45
za žiakov a učiteľov našej školy
Utorok:
7:00
Benedikt Schmögner
Streda:
18:30
Benedikt Schmögner
Štvrtok:
18:30
Mária, Ján a Vladimír
19:00 – 20:00
adorácia s možnosťou sv. spovede
Piatok:
15:00
sobášna sv. omša
Sobota:
15:00
sobášna sv. omša
Nedeľa:
8:00
Juraj, Mária Matia
10:00
Ernest Schmögner
14:00
popoludňajšia pobožnosť
Zvláštne oznamy:
Z krstu Johanky Bohunickej obetovali na kostol 100,-€ a z krstu Olivera Vargu obetovali na kostol 30,-€. Z krstu Elišky Weiss obetovali na kostol 50,-€ a z krstu Michaely Dunčko obetovali na kostol 30,-€. Úprimné Pán Boh zaplať! Prvopiatkový týždeň, spovedať budem v stredu a vo štvrtok hodinu pred sv. omšou, v piatok pôjdem ku chorým od 9:00, keďže je sobášna sv. omša, nebudem večer v piatok spovedať.
Ohlášky:
Filip Hriňák, syn rodičov Antona, rím.-kat. a Beáty r. Hoffmannovej, rím.-kat. narodený v Kežmarku, bývajúci v Ľubici Veronika Horníková, dcéra rodičov Ľudovíta, rim.-kat. a Viery rod. Šimšajovej, rím.-kat. narodená v Kežmarku, bývajúca v Ľubici ohlasuje sa 3. krát.
Radovan Bizovský, syn rodičov Františka, rím. kat. A Márie r. Andrášovej, rím. kat. narodený v Kežmarku, bývajúci vo Vrbove a Janka Mandincová, dcéra rodičov Jaroslava, ev. -aug. a Anny rod. Vranovej, rím. kat. narodená v Trenčíne, bývajúca vo Veľkých Bierovciach ohlasuje sa 3. krát.
Upratovanie kostola:
Alžbeta Hrebeňárová, Darina Hudačková, Katarína Dlugošová, Barbora Štefaňáková

Liturgické oznamy 26.08.2018

Dvadsiata prvá nedeľa rok „B“:
26.08.2018
Liturgický kalendár týždňa:
Pondelok:
Sv. Moniky – spomienka
Utorok:
Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka
Streda:
Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa – spomienka
Nedeľa:
Dvadsiata druhá nedeľa v roku „B“
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
18:30
Mária, Ján, Marienka 
Utorok:
7:00
z rodiny Dintarovej
Streda:
18:30
Ján, Agnesa, Eva Zummerová
Štvrtok:
18:30
za Božiu pomoc a zravie pre Máriu Čížikovú
19:00 – 20:00
adorácia s možnosťou sv. spovede
Piatok:
7:00
Ján a Mária Paugsch a rodičia
Sobota:
7:00
Matej a Mária Cehula a rodičia
Nedeľa:
8:00
za Božie požehnanie pre členov ruže sv. Františka
 
10:00
Ernest Schmögner
 
14:00
popoludňajšia pobožnosť
Zvláštne oznamy:
Ohlášky:

Filip Hriňák, syn rodičov Antona, rím.-kat. a Beáty r. Hoffmannovej, rím.-kat. narodený v Kežmarku, bývajúci v Ľubici Veronika Horníková, dcéra rodičov Ľudovíta, rim.-kat. a Viery rod. Šimšajovej, rím.-kat. narodená v Kežmarku, bývajúca v Ľubici ohlasuje sa 2. krát.

Radovan Bizovský, syn rodičov Františka, rím. kat. A Márie r. Andrášovej, rím. kat. narodený v Kežmarku, bývajúci vo Vrbove a Janka Mandincová, dcéra rodičov Jaroslava, ev. -aug. a Anny rod. Vranovej, rím. kat. narodená v Trenčíne, bývajúca vo Veľkých Bierovciach ohlasuje sa 2. krát.

Upratovanie kostola:
Alžbeta Hrebeňárová, Soňa Kovalčíková, Darina Hudačková, Katarína Liptáková

Copyright © 2012. Rímskokatolícky farský úrad Vrbov. All Rights Reserved. DanWEB