Get Adobe Flash player

Skauting

Kontakt :

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vrbov - Horná 133, 059 72 Vrbov. telefón: 052/45 921 86, farár: Mgr. Ing. Andrej Legutký
E-mail - fara
počítadlo.abz.cz

Liturgické oznamy 18.06.2017

Jedenásta nedeľa
roku “A“:
18.06.2017
Liturgický kalendár týždňa:
Streda:
Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka – spomienka
Piatok:
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – slávnosť
Sobota:
Narodenie sv. Jána Krstiteľa – slávnosť
Nedeľa:
Dvanásta nedeľa v cezročnom období roku „A“
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
7:00
Benedikt, Ernest, Julius
Utorok:
7:00
za zdravie a Božie požehnanie pre Eduarda Chlebáka
Streda:
18:30
František Zummer ml., Stanislav Slebodník
Štvrtok:
18:30
Ján a Irena Pirožeková
19:00 – 20:00
adorácia s možnosťou sv. spovede
Piatok:
16:00 – 17:30
sv. spoveď pre birmovancov a rodinu
 
18:30
Pavol Regec a rodičia
Sobota:
10:00
za veriacich farnosti – birmovka
 
15:00
sobáš Kamila a Matej
Nedeľa:
8:00
z ruže sv. Jozefa
 
10:00
poďakovanie za dožitých 80. rokov života Gejzu
 
14:00
popoludňajšia pobožnosť
Zvláštne oznamy:
Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca Františka.
Z krstu Olivera Pirožeka obetovali rodičia na kostol 50,-€. Úprimné Pán Boh zaplať!
Tí birmovanci, ktorí sa ocitli pod čiarou na zozname nech prídu prosím v pondelok 19.6.2017 o 20:00 na faru.
V stredu 21.6.2017 po sv. omši bude v kostole nácvik poriadku slávnosti birmovky. Účasť je povinná pre všetkých birmovancov ktorí pristúpia k sviatosti birmovania v našom chráme!!
Prosím aby ste využili možnosť sv. spovede vo štvrtok po sv. omši a najmä hromadnú spoveď v piatok!!!
Ohlášky:
Milan Halčin, syn rodičov Tomáša, rím.-kat. a Rozálie rod. Gallikovej, rím.-kat. narodený v Kežmarku, bývajúci v Lendaku a
Miroslava Kovalčíková, dcéra rodičov Vlastimíra, rim.-kat. a Kataríny rod. Novotnej rím.-kat. narodená v Kežmarku, bývajúca vo Vrbove ohlasuje sa 1. krát.
Upratovanie kostola skupina č. 23:
BIRMOVANCI – 20.6. 2017 o 17:00 hod.

Služba lektora

19.06.2017 Pondelok Pavol Hrebeňár
20.06.2017 Utorok
21.06.2017 Streda Zuzana Vilgová
22.06.2017 Štvrtok Marco Servatka
Marek Body
23.06.2017 Piatok Mária Hrebeňárová
Agnesa Imrichová
24.06.2017 Sobota birmovanci
birmovanci
25.06.2017 Nedeľa 1. sv. omša Mariana Vilgová
Ján Hrebeňár st.
25.06.2017 Nedeľa 2. Sv. omša Agnesa Imrichová
Monika Hrebeňárová

Liturgické oznamy 11.06.2017

Najsvätejšej
Trojice:
11.06.2017
Liturgický kalendár týždňa:
Utorok:
Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka
Štvrtok:
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – prikázaná slávnosť
Nedeľa:
Jedenásta nedeľa v cezročno období roku „A“
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
18:30
poďakovanie za 55 rokov spoločného života manželov Kaňovcov
Utorok:
7:00
Juraj a Mária Sopková
Streda:
18:30
Anton, Andrej, Jozef a rodičia
Štvrtok:
7:00
za veriacich farnosti
 
18:30
Mária a Anton Lorenc a rodičia
19:00 – 20:00
adorácia nebude!!
Piatok:
18:30
Viera Hovančiková
Sobota:
7:00
Július a Alžbeta Schmögner
Nedeľa
8:00
za veriacich farnosti
 
10:00
z ruže sv. Terezky
 
14:00
popoludňajšia pobožnosť
Zvláštne oznamy:
Z pohrebu pána Jána Kaprala obetovali príbuzní na kostol 150,-€. Pani Mária Vanečková obetovala na kostol 20,-€. Z krstu Barbory Čillikovej a Maxima Bednára obetovali na kostol po 20,-€, z krstu Lenky Štefaňákovej 50,-€. Ruža sv. Terezky obetovala na kostol 150,-€. Zo sobáša Lucie Helebrandtovej a Rastislava Kraka obetovali na kostol 100€. Rodičia prvoprijímajúcich detí obetovali na kostol 115,-€. Úprimné Pán Boh zaplať!
Vo štvrtok na Božie telo by som poprosil pripraviť ako zvyčajne oltáriky, aby sme mohli mať procesiu v priestoroch nášho námestia.
V piatok po sv. omši bude v kostole stretnutie birmovancov a birmovankýň, je potrebné doniesť si so sebou birmovníky, posledná možnosť zmeniť si birmovné meno alebo birmovných rodičov.
Upratovanie kostola skupina č. 23:
Iveta Regecová, Erika Krajčovičová, Adriana Vilgová, Lýdia Pirožeková

Liturgické oznamy 04.06.2017

Zoslanie Ducha Svätého

v roku „A“:

04.06.2017

Liturgický kalendár týždňa:

Pondelok:

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka – spomienka

Štvrtok:

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza– sviatok

Nedeľa:

Najsvätejšej Trojice – slávnosť

Bohoslužby počas týždňa:

Pondelok:

18:30

Jozef Zemčák

Utorok:

7:00

za zdravie a Božiu pomoc pre Ján

Streda:

18:30

za zdravie a Božiu pomoc pre Alojzov a Jána

Štvrtok:

18:30

za zdravie a Božiu pomoc pre Vieru

19:00 – 20:00

adorácia s možnosťou sv. spovede

Piatok:

15:00

† Ján Kaprál  —  pohrebná

19:00

STRETNUTIE BIRMOVANCOV A RODIČOV

Sobota:

7:00

za zdravie

Nedeľa

8:00

za veriacich farnosti

 

10:00

za živých čl. sv. Agnesy Rímskej a Nepoškvrneného počatia

 

14:00

popoludňajšia pobožnosť

Zvláštne oznamy:

Zbierka na katolícke masmédia vyniesla 255,74€. Ruža sv. Terezky obetovala na kostol 150,-€. Úprimné Pán Boh zaplať! Končí sa Veľkonočné obdobie.

V piatok po sv. omši bude v kostole stretnutie birmovancov a birmovankýň a rodičov birmovancov a birmovankýň. Prosil by som o účasť aj rodičov.

Upratovanie kostola skupina č.: 22

Janka Karašová, Katarína Čiefová, Denisa Jankurová, Jarmila Pichnarčíková

Liturgické oznamy 28.05.2017

Siedma veľkonočná nedeľa

rok „A“: 28. 05. 2017

Liturgický kalendár týždňa:

Štvrtok:

Sv. Justína, mučeníka – spomienka

Sobota:

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov – spomienka

Nedeľa:

Zoslanie Ducha Svätého – slávnosť

Bohoslužby počas týždňa:

Pondelok:

18:30

za zdravie pre rod Jankurovú a ich deti s rodinami č. 335

Utorok:

7:00

Eduard a Helena Pekarčik

Streda:

18:30

Alžbeta a Matej Pichnarčík

Štvrtok:

18:30

za personál lekárov a sestier z onkológie

19:00 – 20:00

adorácia s možnosťou sv. spovede

Piatok:

18:30

za zdravie

Sobota:

7:00

za zdravie

Nedeľa

8:00

za veriacich farnosti

10:00

z ruže sv. Agnesy Rímskej a Nepoškvrneného počatia

14:00

popoludňajšia pobožnosť

Zvláštne oznamy:

Túto nedeľu je zbierka na katolícke masmédia. Úprimné Pán Boh zaplať! Prvopiatkový týždeň, spovedať budem v stredu hodinu pred sv. omšou, vo štvrtok hodinu pred sv. omšou a po sv. omši, v piatok hodinu pred sv. omšou a podľa potreby aj po sv. omši. Ku chorým pôjdem v piatok od 9:00.

Tento týždeň je možnosť dať úmysly sv. omší vždy po večerných sv. omšiach v kancelárii farského úradu.

Zo sobáša Lucie a Petra Kaprálových obetovali mladomanželia na kostol 100,-€, rovnako mladomanželia Martin a Viktória Hrebeňároví obetovali na kostol 100,-€. Z krstu Romany Viglarskej obetovali rodičia na kostol 10,-€. Úprimné Pán Boh zaplať!

OHLÁŠKY

Marek Knapik, syn rodičov Štefana, rím.-kat. a Márie rod. Karkoškovej, rím.-kat. narodený v Kežmarku, bývajúci vo  Vrbove a

Michaela Gengeľová, dcéra rodičov Pavla, rim.-kat. a Mariany rod. Schmalovej rím.-kat. narodená v Kežmarku, bývajúca vo Vlkovej ohlasuje sa 3. krát.

Upratovanie kostola skupina:

Zuzana Zummerová, Jana Pirožeková, Mária Jankurová č. 263, Alena Karašová

Copyright © 2012. Rímskokatolícky farský úrad Vrbov. All Rights Reserved. DanWEB