Get Adobe Flash player

Skauting

Kontakt :

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vrbov - Horná 133, 059 72 Vrbov. telefón: 052/45 921 86, farár: Mgr. Ing. Andrej Legutký
E-mail - fara
počítadlo.abz.cz

Liturgické oznamy: 24.09.2017

Dvadsiata piata nedeľa

v roku „A“: 24. 09. 2017

Liturgický kalendár týždňa:

Streda:
Sv. Vincenta de Paul, kňaza – spomienka
Piatok:
Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov – sviatok
Sobota:
Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka
Nedeľa:
Dvadsiata šiesta nedeľa v roku „A“
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
7:00
Anna a František Parimucha a rodičia
Utorok:
7:00
Štefan, František, Ján a rodičia
Streda:
sv. omša nebude, úmysel prenesený na 8.10.2017
Štvrtok:
18:30
Andrej a Alžbeta Šoltis
19:00 – 20:00
adorácia nebude!
Piatok:
18:30
František a Katarína Dlugoš
Sobota:
18:30
Ján, Mária a Marienka
Nedeľa:
8:00
Eliška Stanková
 
10:00
vdp. Jozef Tomaľa
 
14:00
popoludňajšia októbrová pobožnosť
Zvláštne oznamy:
Zbierka na kostol vyniesla 478,-€. Z krstu Natálie Pechovej obetovali na kostol 15,-€. Úprimné Pán Boh zaplať!
Tento týždeň budem ťažšie zastihnuteľný, v piatok idem ako celebrant na odpustovú slávnosť do Poľska, ak by ste ma nemohli v neodkladnej veci zastihnúť na fare, poprosil som farský úrad v Ľubici, kde je stála služba na fare, aby ste sa mohli na nich obrátiť v súrnych záležitostiach pomazania chorého alebo v prípade úmrtia. Alebo určite na prvom mieste sa môžete s dôverou obrátiť na pani kostolníčku, ona už bude kontaktovať buď mňa alebo pána farára z Ľubice. Veľmi pekne ďakujem za pochopenie.
Vzadu sú k dispozícii prihlášky na prvé sv. prijímanie, poprosím rodičov, aby si ich pozorne prečítali, správne vyplnili a doručili ich do poštovej schránky fary alebo do sakristie do 8. októbra 2017.
Upratovanie kostola skupina:
Viera Kaňová, Veronika Pirožeková, Monika Dučáková, Zuzana Dučáková,

Služba lektora

25.09.2017
Pondelok
Miriam Zummerová
26.09.2017
Utorok
27.09.2017
Streda
Mária Hrebeňárová
28.09.2017
Štvrtok
Pavol Hrebeňár
29.09.2017
Piatok
Katarína Bodyová ml.
30.09.2017
Sobota
01.10.2017
Nedeľa 1.sv. omša
Viera Bretzová
Ján Hrebeňár st.
01.10.2017
Nedeľa 2. sv. omša
Agnesa Imrichová
Júlia Hrebeňárová

Liturgické oznamy 17.09.2017

Dvadsiata štvrtá

nedeľa v roku „A“:

17.09.2017

Liturgický kalendár týždňa:

Streda: Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov – spomienka
Štvrtok: Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu – sviatok
Sobota:  Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza – spomienka
Nedeľa: Dvadsiata piata nedeľa v roku „A“
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok: 18:30     za veriacich farnosti
Utorok: 7:00 †  Ján Kaprál
Streda: 18:30 †  Stanislav Koľ
Štvrtok: 18:30   † Jozef Zajac
19:00 – 20:00
    adorácia s možnosťou sv. spovede
Piatok: 18:30  † Dušan, František Barlog
Sobota: 7:00     za veriacich farnosti
Nedeľa: 8:00     za zdravie a Božie pož. pre Emíliu
10:00      za prvorijímajúce deti
  14:00     popoludňajšia pobožnosť
Zvláštne oznamy:
Túto nedeľu je zbierka na kostol. Mladomanželia Peter a Mária Zubáloví obetovali na kostol 50,-€. Úprimné Pán Boh zaplať!
Upratovanie kostola:

Antónia Jerdonková, Lýdia Čupková, Magdaléna Olejárová, Viera Parimuchová,

 

Liturgické oznamy 10.09.2017

Dvadsiata tretia nedeľa  roku „A“: 10.09.2017


Liturgický kalendár týždňa:

Streda:
Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka
Štvrtok:
Povýšenie svätého Kríža – sviatok
Piatok:
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska– slávnosť
Sobota:
Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov – spomienka
Nedeľa:
Dvadsiata štvrtá nedeľa v roku „A“
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
18:30
† Mária, Ján Zemčák a rodičia
Utorok:
7:00
† Viera Hovančíková
Streda:
18:30
    za zdravie a Božie požehnanie pre rod.  Martina Michalčíka
Štvrtok:
18:30
 † Mária a František Strelko
19:00 – 20:00
    adorácia s možnosťou sv. spovede
Piatok:
7:00
 † Mária Iľkovičová
Sobota:
15:00
 sobáš Mária Knapíková a Peter Zubal
Nedeľa:
8:00
 † vdp. Andrej Slaninka
10:00
 † Benedikt Schmögner
 
14:00 
     popoludňajšia pobožnosť
Zvláštne oznamy:

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Bohuznámy dobrodinec okrem toho, že zdarma doviezol náš nový elektronický orgán z mesta Sanok, čo je približne 200km obetoval na kostol 235 € – 1000 PLN. Úprimné Pán Boh zaplať aj domácim pomocníkom, ktorí mi pomohli s jeho inštaláciou do nášho chrámu. Verím, že nám jeho zvuk bude dôstojne sprevádzať liturgiu, kým sa nepodarí generálna oprava nášho pneumatického organu.

Ohlášky:

 

Peter Zubal, syn rodičov Petra, a Márie rod. Hanečákovej, rím.-kat.

narodený v Kežmarku, bývajúci v Kežmarku a

Mária Knapíková, dcéra rodičov Miroslava, rim.-kat. a Dany rod. Slavkovskej rim.-kat. narodená v Kežmarku, bývajúca vo Vrbove ohlasuje sa 3. krát.

Upratovanie kostola:

Žaneta Matalíková, Lívia Štefaňáková, Mária Kaprálová, Mária Ziburová,

 

Liturgické oznamy 03.09.2017

Dvadsiata druhá

nedeľa v roku „A“: 03.09.2017

Liturgický kalendár týždňa:

Štvrtok:

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza,

kňazov a mučeníkov – spomienka

Piatok:

Narodenie Panny Márie – sviatok

Nedeľa:

Dvadsiata tretia nedeľa v roku „A“

Bohoslužby počas týždňa:

Pondelok:

8:00

   za žiakov a učiteľov našej školy

Utorok:

7:00

   za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Jerdonekovú

Streda:

18:30

   za zdravie a Božie požehnanie pre Ruženu Karnafelovú

Štvrtok:

18:30

Emerita a Ján Ivan

19:00 – 20:00

adorácia s možnosťou sv. spovede

Piatok:

18:30

Andrej Buc

Sobota:

7:00

Ján a Mária Leščinský

Nedeľa:

8:00

vdp. Michal Zajac

 

10:00

Mária, Ján, Ľubomír a Božena

 

14:00

   popoludňajšia pobožnosť

Zvláštne oznamy:

Jednou zo vzácnych aktivít veriacich našej farnosti je aj účasť v ružencových bratstvách. Člen alebo členka bratstva sa zaväzuje pomodliť desiatok ruženca denne a tak sa ruža piatich členov – členiek pomodlí spolu jeden celý ruženec. Je to ušľachtilá služba modlitby pre celú farnosť. Žiaľ, niektoré naše ruže strácajú členov kvôli veku, či úmrtiu a preto by som chcel osloviť mladších veriacich, ktorý by dokázali nájsť si čas na desiatok ruženca denne, aby sa skontaktovali s Aničkou Kellnerovou a možno na skúšku na istý čas si skúsili byť členom, členkou ruže. Ak by tento záväzok boli ochotný niesť aj naďalej, bol by som veľmi vďačný za zachovanie tejto formy zbožnosti. Ďakujem odvážnym dobrovoľníkom už vopred.

Z krstu Ivany Peštovej obetovali na kostol 20,-€ a z krstu Emílie Baranovej obetovali na kostol 30,-€. Úprimné Pán Boh zaplať!

Ohlášky:

Peter Zubal, syn rodičov Petra, a Márie rod. Hanečákovej, rím.-kat.

narodený v Kežmarku, bývajúci v Kežmarku a

Mária Knapíková, dcéra rodičov Miroslava, rim.-kat. a Dany rod. Slavkovskej rim.-kat. narodená v Kežmarku, bývajúca vo Vrbove ohlasuje sa 2. krát.

Upratovanie kostola:

Danka Bretzová,Viera Hrebeňárová,Lucia Hrebeňárová č. d. 188, Marcela Čižíková

Copyright © 2012. Rímskokatolícky farský úrad Vrbov. All Rights Reserved. DanWEB