Get Adobe Flash player

Skauting

Kontakt :

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vrbov - Horná 133, 059 72 Vrbov. telefón: 052/45 921 86, farár: Mgr. Ing. Andrej Legutký
E-mail - fara
počítadlo.abz.cz

Liturgické oznamy 13.08.2017

Devätnásta nedeľa v roku „A“: 13.08.2017

Liturgický kalendár týždňa:

Pondelok:

Sv. Maximilána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka – spomienka

Utorok:

Nanebovzatie Panny Márie – slávnosť

Nedeľa:

Dvadsiata nedeľa v roku „A“

Bohoslužby počas týždňa:

Pondelok:

18:30

Jozef, Martin a Mária Vicianová

Utorok:

7:00

za veriacich farnosti

 

18:30

Milan Zummer

Streda:

18:30

Helena a Pavol Čup

Štvrtok:

18:30

Marta a Igor Pirožek

19:00 – 20:00

adorácia s možnosťou sv. spovede

Piatok:

18:30

Marián Karnafel

Sobota:

15:00

sobáš – Zuzana a Dušan

Nedeľa:

8:00

za veriacich farnosti

 

10:00

za zdravie a Božie požehnanie pre vdp. Andreja

 

11:30

Ľubické Kúpele! – za veriacich farnosti

 

14:00

popoludňajšia pobožnosť

Zvláštne oznamy:

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Z krstu Niny Mačákovej obetovali na kostol 50,-€. Z krstu Viviene Vicel obetovali rodičia na kostol 500,-€. Zo sobáša Jána a Slavomíry Zajoncovej obetovali na kostol 50,-€. Úprimné Pán Boh zaplať!

V utorok 15.08., na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie bude požehnanie bylín a kvetov.

Po našej obci sa pohybuje podvodník, ktorý sa odvoláva na poverenie pani starostky a chce merať vodovodné šachty alebo pod podobnou zámienkou sa pokúša dostať do domov zvlášť starších obyvateľov. Aj touto formou ma Obecný úrad vo Vrbove poprosil o upozornenie zvlášť starších obyvateľov, aby ste boli opatrní a nenechali sa okradnúť.

Ohlášky:

Dušan Madeja, syn rodičov Dušana, rím.-kat. a Márie rod. Čižikovej, rím.-kat. narodený v Kežmarku, bývajúci v Tvarožnej a

Zuzana Bodyová, dcéra rodičov Eduarda, rim.-kat. a Viery rod. Bialončíkovej rim.-kat. narodená v Kežmarku, bývajúca vo Vrbove ohlasuje sa 3. krát.

Upratovanie kostola:

Mária Ramsová,Romana Toporcerová,Alžbeta Hrebeňárová,Soňa Kovalčíková

Služba lektora

14.08.2017

Pondelok

Monika Hrebeňárová

Marco Servatka

15.08.2017

Utorok

Pavol Hrebeňár

Agnesa Imrichová

16.08.2017

Streda

Veronika Migáčová

17.08.2017

Štvrtok

Marek Body

18.08.2017

Piatok

Katarín Bodyová ml.

19.08.2017

Sobota

20.08.2017

Nedeľa 1. sv. omša

Mariana Vilgová

Agnesa Imrichová

20.08.2017

Nedeľa 2. sv. omša

Júlia Hrebeňárová

Miroslava Knapíková

Liturgické oznamy 06.08.2017

Premenenie Pána:
06. 08.2017
Liturgický kalendár týždňa:
Utorok:
Sv. Dominika, kňaza – spomienka
Streda:
Sv. Terézie Benedikty z Kríža, panny a mučenice, spolupatrónky Európy – sviatok
Štvrtok:
Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka – sviatok
Piatok:
Sv. Kláry, panny – spomienka
Nedeľa:
Devätnásta nedeľa v roku „A“
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
18:30
Irena a Andrej Kovalčík č. 264
Utorok:
7:00
Viliama Michal Paugsch
Streda:
18:30
Tomáš a Jozefína Kušmirek
Štvrtok:
18:30
Žofia a Juraj Matalík
19:00 – 20:00
adorácia s možnosťou sv. spovede
Piatok:
18:30
z rod. Liptákovej
Sobota:
7:00
Ondrej Čižík
 
13:30
sobášna sv. omša
Nedeľa:
8:00
vdp. Jozef Žemba
 
10:00
za zdravie a Bož. pož. pre členov ruže sv. Jozefa
 
14:00
popoludňajšia pobožnosť
Zvláštne oznamy:
Z pohrebu zos. Pani Márie Hrebeňárovej obetovaali na kostol 50,-. Z krstu Zary Bretz obetovali rodičia na kostol 100,-€. Úprimné Pán Boh zaplať!
Ohlášky:
Dušan Madeja, syn rodičov Dušana, rím.-kat. a Márie rod. Čižikovej, rím.-kat. narodený v Kežmarku, bývajúci v Tvarožnej a
Zuzana Bodyová, dcéra rodičov Eduarda, rim.-kat. a Viery rod. Bialončíkovej rim.-kat. narodená v Kežmarku, bývajúca vo Vrbove ohlasuje sa 2. krát.
Upratovanie kostola:
Alžbeta Dlugošová, Anna Vanečková, Michaela Weissová, Magdaléna Gibláková

Služba lektora

07.08.2017
Pondelok
Pavol Hrebeňár
08.08.2017
Utorok
09.08.2017
Streda
Zuzana Vilgová
10.08.2017
Štvrtok
Miriam Zummerová
11.08.2017
Piatok
Marek Body
12.08.2017
Sobota
13.08.2017
Nedeľa 1.sv. omša
Viera Bretzová
Ján Hrebeňár st.
13.08.2017
Nedeľa 2. sv. omša
Katarína Bodyová st.
Katarína Bodyová

Liturgické oznamy 30.07.2017

Sedemnásta nedeľa v roku “A“: 30.07.2017

Liturgický kalendár týždňa:

Pondelok:

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza – spomienka

Utorok:

Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka

Sobota:

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza – spomienka

Nedeľa:

Premenenie Pána – sviatok

Bohoslužby počas týždňa:

Pondelok:  

svätá omša nebude

Utorok:

18:30

Jozef a Marta Balažová      (zmena času!)

Streda:

18:30

rodina Čajkova

Štvrtok:

18:30

Pavol a Mária

19:00 – 20:00

adorácia s možnosťou sv. spovede

Piatok:

18:30

Anna a František Parimucha a rodičia

Sobota:

7:00

Ján Kaprál

Nedeľa:

8:00

za zdravie a Božie pož. pre vdp. Martina a Rastislava

 

10:00

za veriacich a za prvoprijímajúce deti

 

14:00

popoludňajšia pobožnosť

Zvláštne oznamy:

V piatok večer 4. 8. 2017 bude po sv. omši spojené zasadnutie Hospodárskej a Pastoračnej rady farnosti. Účasť je potrebná, kvôli schváleniu stavebných zmien okolia kostola. Pozvaní sú aj tí, ktorí by sa chceli vyjadriť k zamýšľanému budovaniu bezbariérového prístupu ku kostolu z východnej strany. Preberieme aj podmienky, ktoré nám schválil Pamiatkový úrad a pod.

Je prvopiatkový týždeň, spovedať budem vo štvrtok a piatok 1 hodinu pred sv. omšou, ku chorým pôjdem v piatok od 9:00 hod., ako zvyčajne.

Ohlášky:

Dušan Madeja, syn rodičov Dušana, rím.-kat. a Márie rod. Čižikovej, rím.-kat. narodený v Kežmarku, bývajúci v Tvarožnej a

Zuzana Bodyová, dcéra rodičov Eduarda, rim.-kat. a Viery rod. Bialončíkovej rim.-kat. narodená v Kežmarku, bývajúca vo Vrbove ohlasuje sa 2. krát.

Upratovanie kostola:

Jana Zummerová, Gabriela Zummerová, Dana Bodyová, Anna Kellnerová

Copyright © 2012. Rímskokatolícky farský úrad Vrbov. All Rights Reserved. DanWEB