Get Adobe Flash player

Skauting

Kontakt :

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vrbov - Horná 133, 059 72 Vrbov. telefón: 052/45 921 86, farár: Mgr. Ing. Andrej Legutký
E-mail - fara
počítadlo.abz.cz

Liturgické oznamy 19.03.2017

Tretia pôstna nedeľa

v roku „A“:

19. 03. 2017

Liturgický kalendár týždňa:

Pondelok:

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – slávnosť

Sobota:

Zvestovanie Pána – slávnosť

Nedeľa:

Štvrtá pôstna nedeľa „A“ – nedeľa radosti

Bohoslužby počas týždňa:

Pondelok:

18:00

zos. Mária a Jozef Karnafel

Utorok:

7:00

zos. Viliam a Michal Paugsch

Streda:

18:00

zos. Štefan, František, Ján Kovalčík a rodičia

Štvrtok:

18:00

zos. Michal, Mária a Štefan

18:30 – 19:30

adorácia s možnosťou sv. spovede

Piatok:

17:30

pobožnosť krížovej cesty

 

18:00

zos. Andrej Buc a rodičia

Sobota:

7:00

za veriacich farnosti

 

18:00

zos. Marián Karnafel – birmovanci

Nedeľa:

8:00

zos. Andrej Mašlonka

 

10:00

zos. Eliška Stanková – výročná

 

14:00

pobožnosť krížovej cesty

Zvláštne oznamy:

Na budúcu nedeľu sa posúva čas zo SEČ na SELČ, budeme spať o hodinu menej.

Túto nedeľu je zbierka na kostol. Z pohrebu Alojza Kapolku obetovali pozostalí 50,-€. Úprimné Pán Boh zaplať.

Pozvánka na stretnutie modlitebného združenia Rodina matky nádeje na 19.3.2017 o 16:00 v Bazilike povýšenia Svätého kríža v Kežmarku. Plagát je na nástenke.

V piatok 24. 03. 2017 po večernej sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí a v sobotu 25. 03. 2017 po večernej sv. omši rodičov birmovancov. Táto sv. omša je pre birmovancov a birmovankyne, prosil by som o účasť.

Upratovanie kostola skupina č. 11:

Lucia Vilgová, Michaela Zakopjanová, Zuzana Vilgová, Mária Bednarčíková,

Služba lektora

20.03.2017

Pondelok

Mariana Vilgová

Agnesa Imrichová

21.03.2017

Utorok

22.03.2017

Streda

Veronika Migáčová

23.03.2017

Štvrtok

Mária Hrebeňárová

24.03.2017

Piatok

Marek Body

25.03.2017

Sobota

Agnesa Imrichová

Pavol Hrebeňár

26.03.2017

Nedeľa

1.sv. omša

Mariana Vilgová

Ján Hrebeňár

26.03.2017

Nedeľa

2. sv. omša

Katarína Bodyová

Miroslava Knapíková

Liturgické oznamy 12.03.2017

Druhá pôstna nedeľa v roku

„A“:

12. 03. 2017

Liturgický kalendár týždňa:

Nedeľa:

Tretia pôstna nedeľa „A“

Bohoslužby počas týždňa:

Pondelok:

18:00

zos. Žofia, Henrich Hennequin a ich deti

Utorok:

7:00

zos. Ondrej, Helena, Ondrej a Agnesa Budzák

Streda:

18:00

zos. Mária a Ján Body

Štvrtok:

18:00

zos. Zdeno a Gustáv Olekšák

18:30 – 19:30

adorácia s možnosťou sv. spovede

Piatok:

17:30

pobožnosť krížovej cesty

 

18:00

zos. Mária, Ján, Ľubomír a Božena

Sobota:

7:00

zos. Eduard Kovalčík

13:00

zos. Alojz Kapolka – pohrebná

Nedeľa:

8:00

zos. Ivana Jurašková

 

10:00

za Božiu pomoc pre Máriu Hrebeňárovú

 

14:00

pobožnosť krížovej cesty

Zvláštne oznamy:

Jarná zbierka na charitu vyniesla 296,23€. Na budúcu nedeľu je zbierka na kostol. Vopred úprimné pán Boh zaplať, šetrím na nutný projekt – odpadová rúra na vodu zo sakristie, a na úpravu poschodia fary aby mali deti viac miesta na svoje stretávania sa a tiež rampa ku kostolu, ak nám to PÚ schváli. Vzadu je možnosť zobrať si obálku „Pôstna krabička pre Afriku 2017“.

Znova dávam do pozornosti, že vzadu sú na stolíku tlačivá a informačný leták pre tých, čo by chceli asignovať 2% pre skautov – myslím teraz tých, čo si robia daňové priznanie samy ako fyzická, alebo právnická osoba. Vopred úprimné Pán Boh zaplať! V sakristii je možnosť zapísať sa do zoznamu predmodlievateľov krížovej cesty pre toto pôstne obdobie. Zatiaľ je to najslabšie s ochotou predmodlievať sa v porovnaní s doterajšími rokmi. Kvôli tlačovej chybe z minula opakujem tieto oznamy:

Rodičia Malvíny Jankurovej obetovali na kostol z krstu 50,-€. Z krstu Martina Harniša obetovali rodičia na kostol 50,-€. Z krstu Matúša Uhlířa obetovali rodičia 30,-€. Úprimné Pán Boh zaplať obetavým darcom. Pozvánka na stretnutie modlitebného združenia Rodina matky nádeje na 19.3.2017 o 16:00 v Bazilike povýšenia Svätého kríža v Kežmarku. Plagát je na nástenke.

Upratovanie kostola skupina č. 10:

Frederika Kušmiriková,Lucia Smolenová,Gabriela Blaščáková,Ľuba Klesová

Liturgické oznamy 05.03.2017

Prvá pôstna nedeľa v roku „A“:

05. 03. 2017

Liturgický kalendár týždňa:

Nedeľa:

Druhá pôstna nedeľa „A“

Bohoslužby počas týždňa:

Pondelok:

18:00

zos. Anna a František Zummer a rodičia

Utorok:

7:00

zos. Jozef Knaus, Ján a Štefan Vanečko

Streda:

18:00

zos. Valent, Mária a Anna

Štvrtok:

18:00

zos. Anna Blaščáková

18:30 – 19:30

adorácia s možnosťou sv. spovede

Piatok:

17:30

pobožnosť krížovej cesty

 

18:00

zos. Mária a František Strelko

Sobota:

7:00

zos. Ján, Mária a Peter Body

Nedeľa:

8:00

zos. Ján Kovalčík

 

10:00

zos. Ondrej Danielčák

 

14:00

pobožnosť krížovej cesty

Zvláštne oznamy:

Dnes je jarná zbierka na charitu. Vzadu je možnosť zobrať si obálku „Pôstna krabička pre Afriku 2017“. Od utorka počas prázdnin sa bude konať tradične na fare vzdelávací kurz pre radcov a radkyne skautských družín, prosím o trpezlivosť s účastníkmi a tiež aj s tým, že budem trochu zaneprázdnený týmto kurzom.

Znova dávam do pozornosti, že vzadu sú na stolíku tlačivá a informačný leták pre tých, čo by chceli asignovať 2% pre skautov – myslím teraz tých, čo si robia daňové priznanie samy ako fyzická, alebo právnická osoba. Vopred úprimné Pán Boh zaplať! V sakristii je možnosť zapísať sa do zoznamu predmodlievateľov krížovej cesty pre toto pôstne obdobie.

Rodičia Malvíny Jankurovej obetovali na kostol z krstu 50,-€. Z krstu Martina Harniša obetovali rodičia na kostol 50,-€. Skauti a skautky z Budapešti obetovali na kostol 50,-€. Úprimné Pán Boh zaplať obetavým darcom.
Pán Boh zaplať.

Upratovanie kostola skupina č. 9:

Gabriela Toporcerová, Mária Vanečková, Monika Kuzmiaková, Andrea Bodyová

Liturgické oznamy 26.02.2017

Ôsma nedeľa

v roku „A“:

26. 02. 2017

Liturgický kalendár týždňa:

Streda:

Popolcová streda

Nedeľa:

Prvá pôstna nedeľa

Bohoslužby počas týždňa:

Pondelok:

18:00

zos. Matej Cehuľa a rodina

Utorok:

7:00

zos. Paula, Ján a Jozef Zemčák

Streda:

18:00

zos. Jozef Zajac

Štvrtok:

18:00

zos. Jozef Zemčák

18:30 – 19:30

adorácia s možnosťou sv. spovede

Piatok:

17:30

krížová cesta

18:00

zos. Július a Kvetoslava Olekšák

Sobota:

7:00

zos. Július a Alžbeta Schmögner

Nedeľa:

8:00

za zdravie pre Máriu a Alojza

 

10:00

za veriacich farnosti

 

14:00

nedeľná pobožnosť

Zvláštne oznamy:

Na 1. pôstnu nedeľu sa v našich kostoloch koná jarná zbierka na charitu. Pri jesennej zbierke v roku 2016 sa vyzbieralo 100 751€. Výnos tejto jarnej zbierky bude použitý na novopostavený Dom sv. Kataríny v Spišskej Novej Vsi.
Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka a všetci pracovníci Spišskej katolíckej charity ďakujú všetkým vám, dobrodincom, za modlitby, obety a aj príspevky. Aj naďalej sú pripravení slúžiť tým, ktorí to potrebujú. Na budúcu nedeľu bude teda zbierka na charitu.
Pán Boh zaplať.
Prvopiatkový týždeň, spovedať budem v stredu, štvrtok a piatok hodinu pred sv. omšou, ku chorým pôjdem v piatok od 9:00.V stredu je deň pokánia v celej Cirkvi, pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dva krát v priebehu dňa.

Počas zbierky na obnovu pastoračného centra v Ústi na Orave sa vyzbieralo 324,02€. Úprimné Pán Boh zaplať!

Upratovanie kostola skupina č. 8:

Júlia Hrebeňárová, Veronika Migáčová, Eva Palubová, Lucia Mátrayová

 

Copyright © 2012. Rímskokatolícky farský úrad Vrbov. All Rights Reserved. DanWEB