Get Adobe Flash player

Skauting

Kontakt :

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vrbov - Horná 133, 059 72 Vrbov. telefón: 052/45 921 86, farár: Mgr. Ing. Andrej Legutký
E-mail - fara
počítadlo.abz.cz

Liturgické oznamy 12.11.2017

Tridsiata druhá nedeľa v roku „A“:
12. 11. 2017
Liturgický kalendár týždňa:
Piatok:
Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky – spomienka
Nedeľa:
Tridsiata tretia nedeľa v roku „A“
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
18:00
Michal
Utorok:
7:00
   na úmysel ordinára
Streda:
18:00
Valent, Mária a Anna
Štvrtok:
18:00
Michal, Mária a Štefan
18:30 – 19:30
   adorácia s možnosťou sv. spovede
Piatok:
18:00
Tomáš a Jozefína Kušmirek
Sobota:
7:00
Jozef Olejár a Eduard Škvarek
Nedeľa:
8:00
Helena a Jozef Andráš
 
10:00
   za Božiu pomoc pre Vieru a jej rodinu
 
14:00
   popoludňajšia pobožnosť
Zvláštne oznamy:
Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Z krstu Laury Britaňákovej obetovali rodičia na kostol 20,-€, z krstu Lukáša Dudžíka obetovali na kostol 50,-€. Pán František Compeľ s rodinou venuje na kostol 50,-€ a rodina Bujňákova rovnako obetuje na kostol 50,-€. Úprimné Pán Boh zaplať. Od pondelka 13. novembra budem po večerných sv. omšiach brať intencie – úmysly na sv. omše na koniec roka a začiatok budúceho roka.
Dňa 14. novembra 2017 si pripomenieme Pamätný deň narodenia BS biskupa Jána Vojtaššáka – okrúhle výročie: 140 rokov jeho narodenia. Pri tejto vzácnej príležitosti Vás srdečne pozývame na slávenie ďakovnej svätej omše, ktorú v deň narodenia Božieho sluhu Jána Vojtaššáka bude celebrovať J.E. Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov o 17:00 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Spolu chceme ďakovať za veľký dar , ktorý Spišska diecéza dostala v biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Pripomenieme si odkaz jeho jeho života a hrdinského mučeníctva pre túto dobu, v ktorej žijeme. Zároveň budeme s dôverou prosiť za jeho blahorečenie. Svätej omši, ktorá bude v priamom prenose vysielaná na vlnách Rádia Lumen bude predchádzať modlitba posvätného ruženca.
Upratovanie kostola:
Gabriela Ciošová, Helena Kovalčíková, Alžbeta Balážová, Patrícia Balážová

Služba lektora

13.11.2017
Pondelok
Marco Servatka
14.11.2017
Utorok
15.11.2017
Streda
Veronika Migáčová
16.11.2017
Štvrtok
Zuzana Vilgová
17.11.2017
Piatok
Marek Body
18.11.2017
Sobota
19.11.2017
Nedeľa 1. sv. omša
Mariana Vilgová
Agnesa Imrichová
19.11.2017
Nedeľa 2. sv. omša
Katarína Bodyová
Júlia Hrebeňárová

Liturgické oznamy 05.11.2017

Tridsiata prvá nedeľa v roku „A“: 05. 11. 2017
Liturgický kalendár týždňa:
Štvrtok:
Výročie posviacky lateránskej baziliky – sviatok
Piatok:
Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi – spomienka
Sobota:
Sv. Martina z Tours, biskupa – sviatok
Nedeľa:
Tridsiata druhá nedeľa v roku „A“
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
18:00
Mária Ščibranová
Utorok:
7:00
na úmysel ordinára
Streda:
18:00
Anna Hrebeňárová – výročná
Štvrtok:
18:00
Marian Karnafel
18:30 – 19:30
adorácia s možnosťou sv. spovede
Piatok:
18:00
Ján a rodičia
Sobota:
7:00
na úmysel ordinára
Nedeľa:
8:00
za veriacich farnosti
 
10:00
členovia ruže sv. Dominika
 
14:00
popoludňajšia pobožnosť
Zvláštne oznamy:
       Zbierka  na  misie vyniesla 306,-€.  Úprimné Pán Boh zaplať.  Budúci  týždeň po  12. novembri budem po večerných sv. omšiach brať intencie – úmysly na koniec roka a na začiatok budúceho roka.
        Dňa 14. novembra 2017 si pripomenieme Pamätný deň narodenia BS biskupa Jána Vojtaššáka – okrúhle výročie: 140 rokov jeho narodenia. Pri tejto vzácnej príležitosti Vás srdečne pozývame na slávenie ďakovnej svätej omše, ktorú v deň narodenia Božieho sluhu Jána Vojtaššáka bude celebrovať J.E. Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov o 17:00 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Spolu chceme ďakovať za veľký dar , ktorý Spišska diecéza dostala v biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Pripomenieme si odkaz jeho jeho života a hrdinského mučeníctva pre túto dobu, v ktorej žijeme. Zároveň budeme s dôverou prosiť za jeho blahorečenie. Svätej omši, ktorá bude v priamom prenose vysielaná na vlnách Rádia Lumen bude predchádzať modlitba posvätného ruženca.
Upratovanie kostola:
Michaela Živčáková, Gabriela Ciošová, Slávka Krempaská, Alica Kovalčíková

Liturgické oznamy 29.10.2017

Tridsiata nedeľa

roku „A“:

29.10.2017

Liturgický kalendár týždňa:

 

Streda:
Všetkých svätých – slávnosť a prikázaný sviatok
Štvrtok:
Spomienka na všetkých verných zosnulých – spomienka
Sobota:
Sv. Karola Boromejského, biskupa – spomienka
Nedeľa:
Tridsiata prvá nedeľa v roku „A“
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
18:00
 † Margita a Eduard Body
Utorok:
18:00
 † Józef, Waclaw, Zbigniew, Darek, Piotr
Streda:
8:00
za duše v očistci
 
10:00
 za veriacich farnosti
 
14:00
pobožnosť na cintoríne
Štvrtok:
18:00
 † z ruže sv. Terezky
18:30 – 19:30
     adorácia s možnosťou sv. spovede
Piatok:
18:00
 † Mária a Jozef Karnafel
Sobota:
7:00
  na úmysel ordinára
Nedeľa:
8:00
 † Magdaléna a Stanislav Pitorak
 
10:00
     za veriacich farnosti 
 
14:00
     popoludňajšia pobožnosť
Zvláštne oznamy:
Kvôli zmene času sa posúva čas večerných sv. omší pol hodiny skôr. Pár dní budú zvoniť zvony v nesprávny čas, je to spôsobené ich naprogramovaním.
Túto nedeľu je zbierka na misie. Úprimné Pán Boh zaplať. Jubilujúci manželia Pavol a Alžbeta obetovali na kostol 50,-€. Z krstu Sofie Fudalyovej obetovali rodičia na kostol 30,-€. V piatok 3.11.2017 sa moditebne spája naša farnosť s kňazským seminárom. V týždni po 12. novembri budem po večerných sv. omšiach brať intencie – úmysly na sv. omše na koniec roka a začiatok budúceho roka.
Upratovanie kostola:
Katarína Ramsová, Miroslava Kleinová, Michaela Živčáková, Helena Hrebeňárová

 

Liturgický kalendár 22.10.2017

Dvadsiata deviata nedeľa 
roku „A“: 22. 10. 2017
Liturgický kalendár týždňa:
Streda:
Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina – sviatok
Sobota:
Sv. Šimona a Júdu, apoštolov – sviatok
Nedeľa:
Tridsiata nedeľa v roku „A“
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
18:30
za obrátenie Tomáša
Utorok:
7:00
Ondrej a rodičia
Streda:
18:30
za zdravie a Božie požehnanie pre Alojza
Štvrtok:
18:30
Alžbeta a Matej Pichnarčík
19:00 – 20:00
adorácia s možnosťou sv. spovede
Piatok:
18:30
za birmovancov a ich rodičov
Sobota:
7:00
Ludwika a Tadeusz, Mieczyslaw, Alexander
Nedeľa:
8:00
na úmysel ordinára
 
10:00
za veriacich farnosti
 
14:00
popoludňajšia októbrová pobožnosť
Zvláštne oznamy:
Zbierka na kostol vyniesla 555,37€. Úprimné Pán Boh zaplať. Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.
Na budúcu nedeľu sa mení čas na zimný o tretej v noci sa posúva čas na druhú hodinu budeme spať o hodinu dlhšie. Nepríďte prosím zbytočne hodinu skôr na sv. omšu.
Na budúci týždeň je sviatok Všetkých svätých, pripadá na stredu, rozhodol som sa preto posunúť spovedanie sa pred prvým piatkom z tohto dôvodu o týždeň skôr na tento týždeň, aby ste mohli byť počas týchto sviatkov v milosti posväcujúcej, preto spovedať budem v stredu, štvrtok, piatok hodinu pred sv. omšou a po sv. omšiach podľa potreby. Ku chorým pôjdem taktiež tento piatok 27.10. od 9:00.
Upratovanie kostola:
Marta Bodyová, Marcela Hrebeňárová, Marta Bednarčíková, Ľudmila Presperínová

Copyright © 2012. Rímskokatolícky farský úrad Vrbov. All Rights Reserved. DanWEB