Get Adobe Flash player

Skauting

Kontakt :

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vrbov - Horná 133, 059 72 Vrbov. telefón: 052/45 921 86, farár: Mgr. Ing. Andrej Legutký
E-mail - fara
počítadlo.abz.cz

Liturgické oznamy 18.11.2018

Tridsiata tretia nedeľa v roku „B“: 18.11.2018
Liturgický kalendár týždňa:
Streda:
Obetovanie Panny Márie – spomienka
Štvrtok:
Sv. Cecílie, panny a mučenice – spomienka
Sobota:
Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov – spomienka
Nedeľa:
Tridsiata tretia v roku „B“ – Krista Kráľa
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
18:00
Žofia a Jozef Compel a rodičia
Utorok:
7:00
   za Božiu pomoc pre Václava
Streda:
18:00
kňazi Jozef, Jozef, Anton a Michal
Štvrtok:
18:00
Cecília a Rudolf Kiska
18:30 – 19:30
   adorácia s možnosťou sv. spovede
Piatok:
18:00
František, Júlia a Helena
Sobota:
7:00
Július, Stanislav a Helena Schmögner
Nedeľa:
8:00
   na úmysel celebranta
10:00
   za zdravie a požehnanie pre členov ruže sv. Terezky
14:00
   popoludňajšia pobožnosť
Zvláštne oznamy:
Na budúcu nedeľu je zbierka na kostol. Farnosť musela v poslednom období viac investovať do niektorých stavebných akcií, nechcem použiť našetrené prostriedky určené na rekonštrukciu organu, preto Vás prosím o podporu týchto mojich aktivít prispením do tejto zbierky.
Niektorí farníci sa ma pýtajú, prečo je ešte tabuľa lekárne na budove bývalej školy, keď táto bola zrušená, je tam preto, lebo po splnení administratívnych procesov tam bude čoskoro znova otvorená lekáreň novým nájomcom.
Upratovanie kostola:
Slávka Servatková, Marta Bodyová, Marcela Hrebeňárová, Marta Bednarčíková

Služba lektora

25.11.2018
Nedeľa 1. sv. omša
Mariana Vilgová
Ján Hrebeňár st.
25.11.2018
Nedeľa 2. sv. omša
Júlia Hrebeňárová
Katarína Bodyová

Liturgické oznamy 11.11.2018

Tridsiata druhá nedeľa v roku „B“: 11.11.2018

Liturgický kalendár týždňa:

Pondelok:
Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka – spomienka
Sobota:
Sv. Alžbety Uhorskaej, rehoľníčky – spomienka
Nedeľa:
Tridsiata tretia v roku „B“
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
18:00
Anna a Ján Hrebeňár
Utorok:
7:00
Helena, Ján, Štefan, Dušan Jurek
Streda:
18:00
Helena Schmognerová – 25. výročie
Štvrtok:
18:00
Mária, Eva a Stanislav
18:30 – 19:30
  adorácia s možnosťou sv. spovede
Piatok:
18:00
Andrej Buc
Sobota:
7:00
Martin Harniš
Nedeľa:
8:00
členovia ruže sv. Terezky
 
10:00
Andrej Mašlonka  (preložený úmysel z 12.10.2018)
 
14:00
   popoludňajšia pobožnosť
Zvláštne oznamy:
  Z krstu Melisy Balážovej obetovali rodičia na kostol 20,-€. Ruža sv. Serváca obetovala na kostol 150,-€. Ruža sv. Terezky obetovala na kostol 150,-€. Úprimné Pán Boh zaplať!
   V piatok sa dožíva 31 rokov kňaz z našej farnosti Martin Zummer, spomeňme si naň v modlitbách.
  V Poprade sa bude konať kurz pre snúbencov a manželov s témou Billingsovej metódy, viac informácii nájdete na plagáte vo vstupe do kostola.
  Diecézna škola viery: Najbližšie stretnutie bude v Bazilike minor sv. Kríža v Kežmarku vo štvrtok 15.11. 2018. Svätá omša začína o 18:00 hod. A po nej bude nasledovať prednáška a diskusia.
  Dňa 14.11.2018 si pripomenieme 141 rokov od narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Za dar jeho života sa spoločne poďakujeme dňa 17.11. 2018 slávením slávnostnej svätej omše v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka o 10:00 hod.
   Dnes 11.11. o 11:11 hod. Sa rozozvučia všetky naše zvony na pripomenutie si dátumu a času ukončenia Prvej svetovej vojny, ktorá sa skončila presne pred 100 rokmi a vzdáme tým česť a pamiatku všetkým jej obetiam, lebo aj z našej obce padlo mnoho mužov v tejto krutej vojne. Spomeňme si na nich v modlitbe.
Upratovanie kostola:
Elena Zummerová, Slávka Servatková, Miroslava Kleinová, Marta Chlebáková

Liturgické oznamy 04.11.2018

Tridsiata prvá

nedeľa v roku „B“:

04.11.2018

Liturgický kalendár týždňa:

Piatok:
Výročie posviacky lateránskej baziliky
Sobota:
Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi – spomienka
Nedeľa:
Tridsiata druhá v roku „B“
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
18:00
Ján a rodičia
Utorok:
7:00
Mária, Marta, Igor
Streda:
18:00
Jozef Zajac
Štvrtok:
18:00
Stanislav Koľ
18:30 – 19:30
  adorácia s možnosťou sv. spovede
Piatok:
18:00
Marián Karnafel
Sobota:
14:00
  sobášna sv. omša Pavol a Eva
Nedeľa:
8:00
  za zdravie a Božie požehnanie pre Annu Hrebeňárovú
10:00
  za Božie požehnanie pre Jozefa Martinkoviča (60)
14:00
  popoludňajšia pobožnosť
Zvláštne oznamy:
Z krstu Erika Gábora obetovali rodičia na kostol 20,-€. Rodina Jána Kisku obetovala na kostol 50,-€. Úprimné Pán Boh zaplať.
V piatok 9. 11. bude v kostole po večernej sv. omši stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Dohodne sa termín konania slávnosti prvého sv. prijímania a iné veci ohľadom prípravy detí. Ďakujem za porozumenie a účasť.
V Poprade sa bude konať kurz pre snúbecov a manželov s témou Billingsovej metódy viac informácii nájdete na plagáte vo vstupe do kostola.
Ohlášky:
Pavol Mazurek, syn rodičov Jaromíra, rím.-kat. a Viery r. Galovičovej, rím.-kat. narodený v Kežmarku, bývajúci v Tvarožnej a
Eva Demjénová, dcéra rodičov Jána, rim.-kat. a Evy rod. Strakovej, rím.-kat. narodená v Kežmarku, bývajúca vo Vrbove ohlasuje sa 3. krát.
Upratovanie kostola:
Gabriela Faltinová, Katarína Bodyová, Agnesa Kačmareková, Lucia Bodyová

Liturgické oznamy 28.10.2018

Tridsiata nedeľa

roku „B“: 28.10.2018

Liturgický kalendár týždňa:

Štvrtok:
Všetkých svätých – slávnosť a prikázaný sviatok
Piatok:
Spomienka na všetkých verných zosnulých – spomienka
Nedeľa:
Tridsiata prvá v roku „B“
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
18:00
Ernest Schmögner
Utorok:
7:00
z rodiny Scholtzovej a Schmögnerovej
Streda:
18:00
Anton a František Štiber
Štvrtok:
8:00
Peter st. a ml., Jozef Hrebeňár
10:00
z rod. Świtek, Grzesiak, Wilkotek, Husak a ostatných
14:00
  pobožnosť na cintoríne
Piatok:
7:00
  na úmysel celebranta
18:00
Ján Kaprál a rodičia
Sobota:
7:00
Magdaléna, Stanislav, Mária, Michal
Nedeľa:
8:00
vdp. Jozef, Ondrej, Matej
10:00
Juraj Hrebeňar
14:00
popoludňajšia pobožnosť
Zvláštne oznamy:
Zbierka na misie vyniesla 365,30 -€. Z krstu Niny Klačkovej obetovali rodičia na kostol 50,-€, Kvôli zmene času budú sv. omše večer o 18:00. Sviečky za nenarodené deti je možné zakúpiť vzadu za 1€ a peniaze vhoďte prosím do drevenej pokladničky. Odpustky – myslime na duše zos.
Ohlášky:
Pavol Mazurek, syn rodičov Jaromíra, rím.-kat. a Viery r. Galovičovej, rím.-kat. narodený v Kežmarku, bývajúci v Tvarožnej a
Eva Demjénová, dcéra rodičov Jána, rim.-kat. a Evy rod. Strakovej, rím.-kat.
narodená v Kežmarku, bývajúca vo Vrbove ohlasuje sa 1 a 2. krát.
Matúš Madeja, syn rodičov Františka, rím.-kat. a Márie r. Klesovej, rím.-kat.
narodený v Kežmarku, bývajúci vo Vrbove a
Alena Belková, dcéra rodičov Vladimíra, rim.-kat. a Anny rod. Hoffmannovej, rím.-kat. narodená v Kežmarku, bývajúca v Kežmarku ohlasuje sa 2. krát.
Upratovanie kostola:
Viktória Hrebeňárová, Anna Bucová, Mária Hanigovská, Gabriela Faltinová

Copyright © 2012. Rímskokatolícky farský úrad Vrbov. All Rights Reserved. DanWEB