Get Adobe Flash player

Skauting

Kontakt :

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vrbov - Horná 133, 059 72 Vrbov. telefón: 052/45 921 86, farár: Mgr. Ing. Andrej Legutký
E-mail - fara
počítadlo.abz.cz

Liturgické oznamy 20.05.2018

Zoslanie Ducha Svätého v roku  

„B“: 20.05.2018

Liturgický kalendár týždňa:

Pondelok:
Svätodušný pondelok
Štvrtok:
Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza– sviatok
Sobota:
Sv. Filipa Neriho, kňaza – spomienka
Nedeľa:
Najsvätejšej Trojice – slávnosť
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
18:30
   za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu
Utorok:
7:00
z rod. Malichovej
Streda:
7:00
Alžbeta a Jozef Jankura
Štvrtok:
7:00
Michal a Viliam Paugsch
19:00 – 20:00
   adorácia nebude
Piatok:
15:00
   sobáš
18:30
Mária a Aladár Bretz
Sobota:
15:00
   sobášna sv. omša Karin a Boris
Nedeľa:
8:00
   za zosnulých členov ruže sv. Jozefa
10:00
   za veriacich farnosti nemecko-slovenská
14:00
   popoludňajšia májová pobožnosť
Zvláštne oznamy:
Zbierka na katolícke masmédia vyniesla 267,85€. Od utorka budem sprevádzať hostí z nemecka po Slovensku, preto budem veľmi ťažko zastihnuteľný, ak by ste potrebovali niečo vybaviť, tak ma prosím vyhľadajte výlučne po vyhlásených sv. omšiach.
Ohlášky:
Boris Urbánek, syn rodičov Marián, rím.-kat. a Inocencie rod. Galbovej, rím.-kat. narodený v Piešťanoch, bývajúci v Piešťanoch a
Karin Bretzová, dcéra rodičov Gejzu, rim.-kat. a Danky rod. Čížikovej rím.-kat. narodená v Kežmarku, bývajúca vo Vrbove ohlasuje sa 3. krát.
Upratovanie kostola:
Jana Krátka, Mária Krátka, Beáta Točeková, Marta Schmögnerová

Služba lektora

27.05.2018
Nedeľa 1. sv. omša
Mariana Vilgová
Ján Hrebeňár st.
27.05.2018
Nedeľa 2. sv. omša
Monika Hrebeňárová
Júlia Hrebeňárová
31.05.2018
Štvrtok
Pavol Hrebeňár
Agnesa Imrichová

Liturgické oznamy 06.05.2018

Šiesta

veľkonočná nedeľa

v roku „B“:

06.05.2018

Liturgický kalendár týždňa:

Štvrtok:
Nanebovstúpenie Pána – slávnosť (prikázaný sviatok)
Nedeľa:
Siedma veľkonočná nedeľa – sv. Serváca odpust
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
18:30
Ján Zakopjan
Utorok:
7:00
Valter
Streda:
18:30
Benedikt, Ernest, Július a rodičia
Štvrtok:
7:00
  za veriacich farnosti
18:30
Mária Zummerová – 15. výročie
19:00 – 20:00
  Adorácia s možnosťou sv. spovede
Piatok:
18:30
  za tragicky zosnulých Jozefa a Petra
Sobota:
7:00
  za zdravie a Božie požehnanie pre Annu
Nedeľa:
8:00
Martina Abrahamová
10:00
  za veriacich farnosti a za prvoprijímajúce deti
14:00
popoludňajšia pobožnosť nebude
Zvláštne oznamy:
Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia. Z krstu Niny Petrovskej obetovali rodičia na kostol 70,- € a bohuznáma 50,- € . Úprimné Pán Boh zaplať!
Ohlášky:
Boris Urbánek, syn rodičov Marián, rím.-kat. a Inocencie rod. Galbovej, rím.-kat. narodený v Piešťanoch, bývajúci v Piešťanoch a
Karin Bretzová, dcéra rodičov Gejzu, rím.-kat. a Danky rod. Čížikovej rím.-kat. narodená v Kežmarku, bývajúca vo Vrbove ohlasuje sa 1. krát.
Upratovanie kostola:
Veronika Pitoňáková, Denisa Bartková, Ľudmila Petrovská, Gabriela Dilská

Liturgické oznamy 29.04.2018

Piata veľkonočná nedeľa

v roku „B“: 29.04.2018

Liturgický kalendár týždňa:

Utorok:
Sv. Jozefa, robotníka – ľubovoľná spomienka
Streda:
Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka
Štvrtok:
Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov – sviatok
Nedeľa:
Šiesta veľkonočná nedeľa
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
18:30
Štefan a Anna Olejár
Utorok:
7:00
   za veriacich farnosti
Streda:
18:30
Peter Piatak, Mária, Anna a Helena
Štvrtok:
18:30
Jozef Kaňa
19:00 – 20:00
   Adorácia s možnosťou sv. spovede
Piatok:
18:30
Ján a Kristína Kuzmiak
Sobota:
7:00
Michal, Mária a Štefan (z 25.4.2018)
Nedeľa:
8:00
Jozef Kovalčík
 
10:00
   za veriacich farnosti a za prvoprijímajúce deti
 
14:00
   popoludňajšia pobožnosť nebude
Zvláštne oznamy:
Zbierka na kňazský seminár v Spišskej Kapitule vyniesla 309,10,-€. Úprimné Pán Boh zaplať!
Prvopiatkový týždeň, spovedať budem v štvrtok a piatok hodinu pred sv. omšou, ku chorým pôjdem v piatok od 9:00. Taktiež začínajú v utorok májové pobožnosti.
Prvoprijímajúce deti:
29. 04. 2018 – nedeľa – 14:45 hod. – skúška rúcha na FÚ. Ku skúške rúch priniesť krstné košieľky a sviečky aj s menom dieťaťa, aby sme vedeli ktorá komu patrí.
5. 05. 2018 – sobota – cca 8:30 – 9:00 hod. – sv. spoveď v kostole pre deti
9:00 – 10:00 rodičia detí. Ak môžete, využite aj sv. spoveď v týždni.
Upratovanie kostola:
Rodičia prvoprijímajúcich detí

Liturgické oznamy 22.04.2018

Štvrtá veľkonočná nedeľa

v roku „B“: 22.04.2018

Liturgický kalendár týždňa:

Pondelok:
Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka – spomienka
Streda:
Sv. Marka, evanjelistu – sviatok
Nedeľa:
Piata veľkonočná nedeľa
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
7:00
Mária a Michal Karnafel
Utorok:
7:00
Mária Slezáková – 1. výročie
Streda:
14:00
† Milan Mirga  –  pohrebná sv. omša
(úmysel ktorý bol vyhlásený bude odslúženy v inom voľnom termíne)
Štvrtok:
18:30
poďakovanie za dožitých 60 rokov Kristíny
19:00 – 20:00
Adorácia nebude !
Piatok:
18:30
Albina a Viliam Glatz
Sobota:
7:00
Marta a Ján Kruk
Nedeľa:
8:00
poď. P.B. a Márii ochrankyni rodín za všetky milosti s prosbou o ďalšiu ochranu, požehnanie a zdravie pre členky spolku „Gospodyň wieskich Bukowianky“
10:00
Jozef a Mária Smolen
14:00
popoludňajšia pobožnosť
Zvláštne oznamy:
Od pondelka do piatka budem na duchovných cvičeniach, ktoré musí každý kňaz absolvovať raz za tri roky. Vo všetkom neodkladnom ma bude zastupovať farský úrad v Ľubici. Ďakujem za porozumenie.
Túto nedeľu je zbierka na kňazský seminár v Spišskej Kapitule. Z krstu Tobiasa Hlavača obetovali rodičia na kostol 20,-€. Z krstu Melissi Mirgovej tiež 20,-€ na kostol. Manželia Jozef a Ester obetovali na kostol 50,-€. Bohuznámi obetoval na kostol 50,-€. Úprimné Pán Boh zaplať!
Upratovanie kostola:
Antónia Hoffmannová, Zuzana Bretzová, Dana Kovalčíková, Veronika Pitoňáková

Copyright © 2012. Rímskokatolícky farský úrad Vrbov. All Rights Reserved. DanWEB