Get Adobe Flash player

Skauting

Kontakt :

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vrbov - Horná 133, 059 72 Vrbov. telefón: 052/45 921 86, farár: Mgr. Ing. Andrej Legutký
E-mail - fara
počítadlo.abz.cz

Liturgické oznamy 22.08.2018

Šestnásta nedeľa

rok „B“: 22.07.2018

Liturgický kalendár týždňa:

Pondelok:
Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy – sviatok
Stre Streda:
Sv. Jakuba, apoštola – sviatok
Štvrtok:
Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie – spomienka
Piatok:
Sv. Gorazda a spoločníkov – spomienka
Nedeľa:
Sedemnásta nedeľa v cezročnom období roku „B“
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
svätá omša nebude (úmysel presunutý na 6.8.2018)
Utorok:
7:00
poďakovanie za dar života pre Margitu
Streda:
svätá omša nebude (úmysel presunutý na 8.8.2018)
Štvrtok:
svätá omša nebude (úmysel presunutý na 9.8.2018)
Piatok:
18:30
Vladimír Leščinský a rodičia
Sobota:
7:00
svätá omša nebude
Nedeľa:
8:00
Anna a Karol Reľovsky
10:00
za živých členov ruže sv. Dominika
14:00
popoludňajšia pobožnosť
Zvláštne oznamy:
Aj tento týždeň som na skautskom tábore v Lopušnej doline, vo všetkom ma zastupuje farský úrad v Ľubici, prosím aby ste sa v nevyhnutných situáciach obracali na pani kostolníčku, ona ma bude kontaktovať.
Z krstu Marka Karkošiaka obetovali na kostol 50,-€. Úprimné Pán Boh zaplať!
Upratovanie kostola:
Mária Barlogová, Mária Strelková, Adriana Matalíková, Monika Greňová

Služba lektora

29.07.2018
Nedeľa 1. sv. omša
Pavol Hrebeňár
Ján Hrebeňár st.
29.7.2018
Nedeľa 2 sv. omša
Katarína Bodyová
Júlia Hrebeňárová

Liturgické oznamy 15.08.2018

Pätnásta nedeľa rok „B“: 15.07.2018

Liturgický kalendár týždňa:

Utorok:
Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov – spomienka
Nedeľa:
Šestnásta nedeľa v cezročnom období roku „B“

Bohoslužby počas týždňa:

Pondelok:
18:30
poďakovanie za dar manželstva a deti
Utorok:
7:00
Anna Mazurková
Streda:
 
sv. omša nebude – skautský tábor
Štvrtok:
 
sv. omša nebude – skautský tábor
Piatok:
18:30
Stanislav Slebodník a František Zummer
Sobota:
7:00
Jozef a rodičia Miškovič
Nedeľa:
8:00
Magdaléna, Stanislav, Mária a Michal a rodičia
 
10:00
Anna a František Parimucha a rodičia
 
14:00
popoludňajšia pobožnosť

Zvláštne oznamy:

Od utorka pôjdem na skautský tábor, vo všetkom ma zastupuje farský úrad v Ľubici, prosím aby ste sa v nevyhnutných situáciach obracali na pani kostolníčku, ona ma bude kontaktovať.

Zo sobáša Miloša a Ivany Zakopjanových obetovali na kostol 100,-€. Úprimné Pán Boh zaplať!

Upratovanie kostola:

Zuzana Bartková, Alena Starinská, Viera Čupová, Marta Dilská

Ako správne vyzdobiť priestory kostola?

 

Základné usmernenia:

  1. Výzdoba v priestoroch kostola a na laviciach musí byť urobená bez toho, aby boli do vybavenia kostolov natlčené špendlíky, pripináčky alebo malé klinčeky, lepiaca páska sa môže použiť len papierová – ľahko odstrániteľná; nepoužívať vo výzdobe sviečky.
Po slávnosti je potrebné odstrániť všetku výzdobu z kostola do 2 hodín po ukončení slávnosti.
  1. Rozmery kytíc: na oltároch do výšky 40 cm

pri obetnom stole maximálne po spodnú hranu dosky
obetného stola
  1. Pri použití umelých kytíc je povinnosť odstrániť všetku výzdobu

do 2 hodín po ukončení slávnosti.
  1. Pri použití živých kvetov sa riaďte týmito pravidlami:

Použitie živých kvetov treba nahlásiť kostolníčke najneskôr týždeň pred slávnosťou a taktiež treba nahlásiť, či chcete výzdobu nechať v kostole a prípadne, kto príde po vyprázdnené kvetinové misky.
Kvety môžu byť rezané alebo v črepníkoch a použiť môžete tieto druhy kvetov:
Chryzantéma, gerbera, alstroméria, antúria, kalia, slnečnica, lisianthus, karafiát, ruža, hortenzia, kalanchoe, nakvitnúce zelené trávy (bergrass), zelené listy, gypsomila.
Obmedzene je možné použiť – tulipán, astra, gladiol
NESMIE SA POUŽIŤ: ľalia, (akýkoľvek druh), frézia, orgován, narcis, lúčne kvety, kvitnúce trávy, exotické kvety.
5.
Rovnako nie je dovolené rozsypávať lupene kvetov, alebo čokoľvek
iné v priestoroch a blízkosti kostola!!
6.
Pri nedodržaní týchto pokynov /týkajúcich druhu kvetov
– alergény/ vyhradzujeme si právo pred akciou výzdobu čiastočne
alebo aj úplne zrušiť !!

Liturgické oznamy 08.07.2018

Štrnásta nedeľa rok „B“: 08.07.2018

Liturgický kalendár týždňa:

Streda:
Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy – sviatok
Nedeľa:
Pätnásta nedeľa v cezročnom období roku „B“
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
18:30
Valent a rodičia Pirožekoví
Utorok:
7:00
Štefan Kuruc st. a ml.
Streda:
18:30
z rod. Čajková
Štvrtok:
18:30
Mária, Ján, Ľubomír, Božena
19:00 – 20:00
adorácia s možnosťou sv. spovede
Piatok:
18:30
za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Gállovú
Sobota:
15:00
sobášna sv. omša Miloš a Ivana
Nedeľa:
8:00
Paula a Ján Zemčák
10:00
za zdravie a Božie požehnanie pre Otíliu (70)
14:00
popoludňajšia pobožnosť
Zvláštne oznamy:
              Bohuznáma obetovala na kostol 50,-€. Bohuznámy obetoval na kostol 50,-€. Úprimné Pán Boh zaplať!
Ohlášky:
Miloš Zakopjan, syn rodičov Ľubomíra, rím.-kat. a Anny rod. Čižíkovej, rím.-kat. narodený v Kežmarku, bývajúci vo Vrbove a
Ivana Starinská, dcéra rodičov Ladislava, rim.-kat. a Aleny rod. Toporcerovej rim.-kat. narodená v Kežmarku, bývajúca vo Vrbove ohlasuje sa 3. krát.
Upratovanie kostola:
Lýdia Pirožeková, Marta Toporcerová, Monika Krullová, Janka Greňová

Copyright © 2012. Rímskokatolícky farský úrad Vrbov. All Rights Reserved. DanWEB