Get Adobe Flash player

Skauting

Kontakt :

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vrbov - Horná 133, 059 72 Vrbov. telefón: 052/45 921 86, farár: Mgr. Ing. Andrej Legutký
E-mail - fara
počítadlo.abz.cz

Liturgické oznamy 18.03.2018

Piata pôstna nedeľa  roku„B“:

18.03.2018

Liturgický kalendár týždňa:

Pondelok:
Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – slávnosť
Nedeľa:
Kvetna nedeľa, nedeľa utrpenia Pána
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
18:00
Mária a Jozef Karnafel
Utorok:
7:00
Valent, Mária a Anna
Streda:
18:00
Eduard a Vilma Chlebákoví a rodičia
Štvrtok:
18:00
za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Tomáša Hrebeňára
18:30 – 19:30
adorácia s možnosťou sv. spovede
Piatok:
17:30
pobožnosť krížovej cesty
18:00
z rodiny Demjénovej
Sobota:
7:00
Marta a Ján Kruk a rodičia
Nedeľa:
8:00
Marian Karnafel
10:00
za veriacich farnosti
14:00
nedeľná pobožnosť krížovej cesty
Zvláštne oznamy:
V PIATOK 23.3. 2018 OD 15:00 DO 17:00 BUDE V NAŠEJ FARNOSTI HROMADNÁ VEĽKONOČNÁ SV. SPOVEĎ!
Z krstu Teodora Horníka obetovali rodičia 20, -€. Bohuznáma obetovala na kostol 50,-€. Úprimné Pán Boh zaplať!
Na budúcu nedeľu bude zmena času zo SEČ na SELČ, posunieme si hodinky o hodinu dopredu, budeme spať o hodinu menej.
Na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom, mala byť tento týždeň, ale som ju nevyhlásil minulú nedeľu, preto bude v našej farnosti na budúcu nedeľu.
Chcel by som poprosiť skautov a skautky o pomoc pri príprave bahniatok na budúcu nedeľu. Tiež je zvykom, že si ľudia prinesú vlastné bahniatka v kytici, ktoré môžu držať v rukách počas požehnania a takto požehnané si odniesť do svojich príbytkov a po vysušení ich uchovávať na domácom oltáriku pri kríži, sochách svätých alebo otvorenom sv. Písme.
Upratovanie kostola:
Lucia Smolenová, Lucia Vilgová, Michaela Zakopjanová, Mária Zakopjanová

 

Služba lektora

19.03.2018
Pondelok
Pavol Hrebeňár
Agnesa Imrichová
25.03.2018
Nedeľa 1. sv. omša
Viera Bretzová
Ján Hrebeňár st.
25.03.2018
Nedeľa 2. sv. omša
Monika Hrebeňárová
Júlia Hrebeňárová

Liturgické oznamy 11.03.2018

Štvrtá pôstna

nedeľa v roku „B“: 11.03.2018

Liturgický kalendár týždňa:

Nedeľa:
Piata pôstna nedeľa
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
18:00
Mária a František Strelko
Utorok:
7:00
   za zdravie a Božie pož. pre Jozefa a Zuzanu
Streda:
18:00
Ján Kovalčík
Štvrtok:
18:00
Andrej Buc a rodičia
18:30 – 19:30
   adorácia s možnosťou sv. spovede
Piatok:
17:30
   pobožnosť krížovej cesty
 
18:00
Jozef Miškovič
Sobota:
7:00
Martin Jankura
Nedeľa:
8:00
členov ruže sv. Jozefa
 
10:00
   za veriacich farnosi
 
14:00
   nedeľná pobožnosť krížovej cesty
Zvláštne oznamy:
Z krstu Zoe Smolenovej obetovali rodičia 50 -€. Úprimné Pán Boh zaplať!
Upratovanie kostola:
Andrea Bodyová, Frederika Kušmiriková, Gabriela Smolenová, Ľuba Klesová

 

Liturgické oznamy 04.03.2018

Tretia

pôstna nedeľa

v roku „B“:

04.03.2018

Liturgický kalendár týždňa:

Nedeľa:
Štvrtá pôstna nedeľa
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
18:00
Pavol Regec
Utorok:
7:00
Vojtech Gábor – 1.výročie
Streda:
18:00
Žofia a Jozef Compel
Štvrtok:
18:00
Mária a František Strelko
18:30 – 19:30
   adorácia s možnosťou sv. spovede
Piatok:
17:30
   pobožnosť krížovej cesty
18:00
Pavol a Mária
Sobota:
7:00
Aladár a Mária
Nedeľa:
8:00
členov ruže sv. Moniky
10:00
   za Božie požehnanie pre Annu Michalčíkovú
14:00
   nedeľná pobožnosť krížovej cesty
Zvláštne oznamy:
Z krstu Martina Štefana obetovali rodičia 30 -€. Z krstu Marcela Pirožeka obetovali rodičia na kostol 50,-€. Úprimné Pán Boh zaplať!
Upratovanie kostola:
Lucia Mátrayová, Jana Dratvová, Táňa Oravcová, Monika Kuzmiaková

 

Liturgické oznamy 25.02.2018

Druhá pôstna nedeľa v roku „B“: 25.02.2018

Liturgický kalendár týždňa:

Nedeľa:
Tretia pôstna nedeľa
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
18:00
za zdravie a Božie požehnanie pre Petra
Utorok:
7:00
Anna a Andrej Mazurek s rodinami
Streda:
18:00
za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Klesovú
Štvrtok:
18:00
Martin a Mária Hrebeňár (č. d. 10)
18:30 – 19:30
adorácia s možnosťou sv. spovede
Piatok:
17:30
pobožnosť krížovej cesty
 
18:00
Mária a František Strelko
Sobota:
 
sv. omša nebude
Nedeľa:
8:00
z rod. Toporcerovej
 
10:00
Viktória Servatková – 1. výročie
 
14:00
nedeľná pobožnosť krížovej cesty
Zvláštne oznamy:
Tento týždeň je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem štvrtok a piatok hodinu pred sv. omšou a tiež po sv. omšiach večer na požiadanie. Ku chorým pôjdem v piatok od 9:00.
Zbierka na charitu vyniesla 321,35-€. Úprimné Pán Boh zaplať!
Vzadu sú pôstne krabičky, je to celopôstna aktivita pre rodiny. Vyhlásenie cirkví k istanbulskému dohovoru je v prílohe.
Upratovanie kostola:
Lucia Mátrayová, Katarína Dučáková, Gabriela Toporcerová, Mária Vanečková

Copyright © 2012. Rímskokatolícky farský úrad Vrbov. All Rights Reserved. DanWEB