Get Adobe Flash player

Skauting

Kontakt :

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vrbov - Horná 133, 059 72 Vrbov. telefón: 052/45 921 86, farár: Mgr. Ing. Andrej Legutký
E-mail - fara
počítadlo.abz.cz

Liturgické oznamy 23.04.2017

Druhá veľkonočná nedeľa

Božieho milosrdenstva

rok „A“:23. 04. 2017

Liturgický kalendár týždňa:

Pondelok:
Sv. Juraja, mučeníka – ľubovoľná spomienka
Utorok:
Sv. Marka, evanjelistu – sviatok
Sobota:
Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi – sviatok
Nedeľa:
Tretia veľkonočná nedeľa
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
18:30
zos. Mária a Michal Karnafel
Utorok:
7:00
zos. Zuzana, Juraj, Mária a rodičia
Streda:
18:30
zos. Z rod. Jána Vilgu st. a Mária
Štvrtok:
15:00
zos. Mária Slezáková – pohrebná   /večer sv. omša nebude/
19:00 – 20:00
adorácia s možnosťou sv. spovede – nebude!
Piatok:
18:30
zos. Jána Mária Matvej
Sobota:
8:00
na úmysel ordinára
18:30
zos. rodičia a st. rodičia z rod. Rusnákovej
Nedeľa:
8:00
pro populo
10:00
nos. Z ruže sv. Dominika
14:00
popoludňajšia pobožnosť
Zvláštne oznamy:

Z krstu Viliama Ramsa obetovali rodičia na kostol 50,-€, rovnako aj z krstu Elišky Juraskovej 50,-€. Túto nedeľu je zbierka na kostol.

V sobotu bude večerná sv. omša venovaná birmovancom, prosil by som ich aby prišli na túto sv. omšu o 18:30.

Zo sobáša Michala Halčina a Kamily Vargovej obetovali mladomanželia na kostol 50,-€, zo sobáša Martiny Kovalčíkovej a Martina Barana obetovali mladomanželia na kostol 40,-€. Úprimné Pán Boh zaplať!

HARMONOGRAM ZÁVEREČNÝCH PRÍPRAV

1. SV. PRIJÍMANIE 21. 05. 2017 VRBOV

27. 04. 2017 – štvrtok – 16:00 hod. – posledné stretko na FÚ

06. 05. 2017 – sobota – 14:00 hod. – skúšky na FÚ

11. 05. 2017 – štvrtok – 15:00 hod. – opravné skúšky na FÚ

14. 05. 2017 – nedeľa – 14:45 hod. – skúška rúcha na FÚ

16. 05. 2017 – utorok – 16:00 hod. – nácvik v kostole

18. 05. 2017 – štvrtok – 16:00 hod. – nácvik v kostole

20. 05. 2017 – sobota – cca 8:30 hod. – sv. spoveď v kostole

21. 05. 2017 – nedeľa – 10:00 hod. – slávnosť 1. sv. prijímania

Upratovanie kostola skupina č. 16:
Anna Bucová, Viera Hrebeňárová, Alena Hriňáková, Jana Krátka

Služba lektora

24.04.2017
Pondelok
Miriam Zummerová
25.04.2017
Utorok
26.04.2017
Streda
Lívia Štefaňáková
27.04.2017
Štvrtok
Zuzana Vilgová
28.04.2017
Piatok
Marek Body
29.04.2017
Sobota
30.04.2017
Nedeľa 1.sv. omša
Viera Bretzová
Mária Hrebeňárová
30.04.2017
Nedeľa 2.sv omša
Katarína Bodyová
Miroslava Knapíková

Liturgické oznamy 16.04. 2017

Veľkonočná nedeľa
Pánovho zmŕtvychvstania
rok „A“:16. 04. 2017
Liturgický kalendár týždňa:
Nedeľa:
Druhá veľkonočná nedeľa – Božieho milosrdenstva
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
8:00
zos. Dušan Barlog
Utorok:
7:00
zos. Viliam Paugsch – 1 výročie
Streda:
18:30
za zdravie a Božie pož. pre rodinu Marty
Štvrtok:
18:30
zos. Štefan Kuruc a Oto Boledovič
19:00 – 20:00
Adorácia s možnosťou sv. spovede
Piatok:
18:30
zos. Žofia a Juraj Matalík
Sobota:
15:00
sobášna sv. omša
16:00
sobášna sv. omša
Nedeľa:
8:00
pro populo
10:00
za zdravie a Bož. pož. pre Katarínu
14:00
popoludňajšia pobožnosť
Zvláštne oznamy:
Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude 21.4. (piatok) po sv. omši.
Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k peknému priebehu liturgie – spevy, hra na organe, výzdoba a upratovanie kostola, miništranti lektori.
Z krstu Olívie Rusňákovej obetovali rodičia na kostol 50,-€. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Úprimné Pán Boh zaplať!
OHLÁŠKY:
Michal Halčin, syn rodičov Jozefa, rím. kat. a Danky rod. Hudačkovej, rím. kat. narodený v Kežmarku, bývajúci v Lendaku a
Kamila Vargová, dcéra rodičov Vincenta, rím. kat. a Lívie rod. Bekešovej rím. kat. narodená v Kežmarku, bývajúca vo Vrbove, ohlasuje sa dnes 3. krát.
Martin Baran, syn rodičov Jozefa, rím. kat. a Janky rod. Mazurekovej, rím. kat. narodený v Kežmarku, bývajúci v Kežmarku a
Martina Kovalčíková, dcéra rodičov Petra, rím. kat. a Viery rod. Čupovej rím. kat. narodená v Kežmarku, bývajúca vo Vrbove ohlasuje sa dnes 3. krát.
Upratovanie kostola skupina č. 15:
Dana Kovalčíková, Veronika Pitoňáková, Denisa Bartková, Gabriela Dilská

Služba lektora

17.04.2017

Pondelok

Pavol Hrebeňár

18.04.2017

Utorok

19.04.2017

Streda

Veronika Migáčová

20.04.2017

Štvrtok

Marek Body

21.04.2017

Piatok

Mária Hrebeňárová

22.04.2017

Sobota

23.04.2017

Nedeľa 1.sv. omša

Mariana Vilgová

Agnesa Imrichová

23.04.2017

Nedeľa 2. sv. omša

Monika Hrebeňárová

Júlia Hrebeňárová

Liturgické oznamy 09.04.2017

Kvetná nedeľa

v roku „A“:

09. 04. 2017

Liturgický kalendár týždňa:

Štvrtok:
Zelený štvrtok Pánovej večere
Piatok:
Veľký piatok – slávenie utrpenia a smrti Pána
Sobota:
Biela sobota – Veľkonočná vigília
Nedeľa:
Veľkonočná nedeľa – nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
Bohoslužby počas týždňa:
Pondelok:
18:30
zos. Žofia, Peter, František Pisarčík
Utorok:
7:00
zos. Jozef a Mária Pekarčík a ich deti
Streda:
7:00
zos. Milan Zummer
 
18:30
krížová cesta v uliciach obce
Štvrtok:
18:30
zos. Anton Glatz, Michal Zajac a Jozef Tomaľa – kňazi
Piatok:
15:00
obrady utrpenia a smrti Pána Ježiša
 
20:00
odloženie Sviatosti Oltárnej
Sobota:
9:00
vyloženie Sviatosti Oltárnej + Laudy
 
18:00
požehnanie jedál pre tých, ktorí sa zúčastnia vigilijnej sv. omše
 
  19:30
za veriacich farnosti a za mojich rodičov
Nedeľa:
7:00
požehnanie jedál
 
08:00
zos. Jozef Soldiga – kňaz
 
10:00
za Božie požehnanie pre rod Václava Hrebeňára
Zvláštne oznamy:
Sv. omša svätenia olejov na Spišskej Kapitule je na Zelený štvrtok o 9:00.
Vo Veľký piatok je deň prísneho pôstu, ktorý je možné predĺžiť až do vigilijnej sv. omše na Bielu sobotu večer.
V sobotu pred vigílijnou sv. omšou, ale aj v priebehu celého dňa bude možnosť zakúpiť si malý paškál – ručná práca skautov a skautiek našej farnosti za cenu 3,- €, použijú sa aj pri procesii na Bielu sobotu.
Prosím členov a členky Hospodárskej a Pastoračnej rady, aby vo štvrtok zaujali miesta vo svätyni pre ne určené, srdečne pozývam aj dámy, nielen mužov, keďže sv. otec František to dekrétom o slávení tohto obradu umožnil.
Prosím skautov aby vytvorili rozpis stráži pri Božom hrobe.
OHLÁŠKY:
Michal Halčin, syn rodičov Jozefa, rím. kat. a Danky rod. Hudačkovej, rím. kat. narodený v Kežmarku, bývajúci v Lendaku a
Kamila Vargová, dcéra rodičov Vincenta, rím. kat. a Lívie rod. Bekešovej rím. kat. narodená v Kežmarku, bývajúca vo Vrbove, ohlasuje sa dnes 2. krát.
Martin Baran, syn rodičov Jozefa, rím. kat. a Janky rod. Mazurekovej, rím. kat. narodený v Kežmarku, bývajúci v Kežmarku a
Martina Kovalčíková, dcéra rodičov Petra, rím. kat. a Viery rod. Čupovej rím. kat. narodená v Kežmarku, bývajúca vo Vrbove ohlasuje sa dnes 2. krát.
Upratovanie kostola skupina č. 14: v piatok!!
Katarína Hrebeňárová, Dagmar Paugschová, Gabriela Mašlonková, Zuzana Bretzová

Copyright © 2012. Rímskokatolícky farský úrad Vrbov. All Rights Reserved. DanWEB